Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

"Sabiedrības par atklātību – Delna " nodarbība TVĢ 12.05.2022 22:03

12. maijā Talsu Valsts ģimnāzijā viesojās Agnija Birule, Sabiedrība par atklātību – Delna pārstāve, un vadīja izglītojošu nodarbību 9. klašu skolēniem. No februāra līdz martam Sabiedrība par atklātību – Delna rīkoja apmācības "Jauniešu Delna" un, noslēdzoties apmācībām, vairāki apmācību dalībnieki izlēma kļūt par labas pārvaldības un pretkorupcijas vēstnešiem. Kā vēstneši viņi plāno doties uz Latvijas skolām pastāstīt vienaudžiem par apmācību laikā iegūtajām zināšanām un ieguvumiem, ko sniedz dalība pilsoniskajās aktivitātēs.

Talsu Valsts ģimnāzija bija viena no apmācību "Jauniešu Delna" dalībniecēm, apmācībās piedalījās 10. klases skolniece Janita Kate Asare. Šodienas pasākumā 9.klasēm Janita Kate dalījās ar apmācību laikā iegūtajām zināšanām. Janitai Katei tuvākais temats visu apmācību laikā bija par demokrātiju un korupciju, negatīvajām sekām, ko korupcija atstāj uz ikviena cilvēka iespējām augt un pilnveidoties. 

Izglītojošajā nodarbībā 9. klašu skolēniem tika atgādināts, kas ir demokrātija un kas ir korupcija, pārrunāts, kāda būs Latvija pēc 20 un vairāk gadiem, ja korupcija augs un ies plašumā. 

Nodarbība par korupciju ir 3. nodarbība ciklā par pilsonisko līdzdalību.


Pievienotie attēli