Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Publicēts skolu reitings 09.07.2012 14:10

Sabiedriskās organizācijas „Ata Kronvalda fonds” moto ir: „Par jauniešu talanta attīstību zinātnē un pētniecībā”. Viens no organizācijas uzdevumiem jau vairākus gadus ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Lai par skolu veikumu informētu arī sabiedrību, tiek veidots skolu reitings divās grupās – lielās skolas, kurās skolēnu skaits ir vismaz 100, un mazās skolas. Konkursā vērtē katras skolas skolēnu rezultātus attiecīgā mācību gada zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī iepriekšējā gada Starptautiskajās olimpiādēs. Lai iekļūtu reitinga sarakstos, skolēnu sasniegumi tiek pārvērsti punktos pēc organizācijas apstiprināta nolikuma.

Arī mūsu novads var lepoties ar skolām, kuras iekļuvušas reitingā. Starp 132 Latvijas skolām, kas iekļautas lielo skolu grupā, Talsu Valsts ģimnāzija ir ieguvusi 29. vietu un 2. vietu starp Kurzemes reģiona skolām. Šādu veiksmīgu rezultātu palīdzēja iegūt tie skolēni, kuri piedalījās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un Rīgā veiksmīgi aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Un, atspēkojot reizēm sabiedrībā dzirdēto viedokli, ka reitingu jau veido viena skolēna sasniegums, kas tiek sūtīts uz visām olimpiādēm un konkursiem, paskatījāmies, cik skolēni tad šogad ir devuši savu ieguldījumu mūsu skolas rezultātā. Valsts līmenī ar savu dalību olimpiādēs un iegūtām godalgotām vietām skolēnu pētniecisko darbu konferencē var lepoties 14 ģimnāzisti, t.i., 12 % no vidusskolēniem. Un arī te ir viena atšķirība no vairākām skolām, kas veido reitinga pirmos desmitniekus un kas rīko iestājeksāmenus, – Talsu Valsts ģimnāzija uzņem visus skolēnus, kuriem mācību sasniegumi ir pietiekamā līmenī, t.i., no 4 ballēm. Tāpēc pedagogiem par iegūto rezultātu gandarījums ir vēl jo lielāks.
Vēl no mūsu novada reitingā ir iekļuvušas divas vidusskolas – Talsu 2. vidusskola lielo skolu grupā, Talsu Kristīgā vidusskola mazo skolu grupā. Arī Dundagas vidusskola.
 
Vairāk par reitingu un rezultātiem: http://www.skolureitings.lv/


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

mācības