Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekts "Zaļā misija: klimats" 20.01.2016 12:26

Talsu Valsts ģimnāzija kā Ekoskola šajā mācību gadā ir izvēlējusies tēmu “Klimata pārmaiņas”, kurai tad arī tiek pakārtotas aktivitātes, lai palīdzētu jauniešiem izprast klimata pārmaiņu dažādos aspektus.

 

Projekta “Zaļā misija: klimats” dienas gaitā skolēni darbojās 3 tehniski radošās darbnīcās.  Darbnīcā “Klimats toreiz un tagad” jaunieši grupās veica vairākus eksperimentus, novērojumus, lai noskaidrotu, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās norisinās, kāpēc tās notiek, kā arī kādas ir šo pārmaiņu sekas. Piemēram, jaunieši, eksperimentāli pētot ūdenstilpņu slāņus, noteica, kurā gadu periodā ir bijis siltāks laiks un kurā aukstāks. Bija iespēja mērīt zemeslodes temperatūru, CO2 un noteikt tā svaru, veikt ūdens paraugu analīzi u.c. eksperimentus. Arī darbnīcā “Zaļā pilsēta” skolēni darbojas grupās. Katra grupa pārstāvēja pašvaldību, kurā nepieciešams samazināt CO2 daudzumu atmosfērā. Lai to izdarītu, dalībniekiem bija jārealizē vairāki risinājumi (piem., transporta kustības efektīva plānošana, videi draudzīgu māju būvniecība, vēju ģeneratoru uzstādīšana, videi draudzīga transporta ieviešana u.c.), kas arī dzīvē tiek izmantoti, lai samazinātu CO2 daudzumu. Izvēloties risinājumus, dalībniekiem bija jāiekļaujas atvēlētajā budžetā. Pēc tam notika iekārtu izveides process, veikti mērījumi un noskaidrota komanda, kas padarījusi pilsētas vidi zaļāku un samazinājusi visvairāk C02 izmešu. Savukārt darbnīcā jeb spēlē  “Gudrais Mērs” katra skolēnu grupa pārstāvēja pašvaldību kādā no Eiropas valstīm. Mērķis - izskaidrot, ka ir klimata pārmaiņas, kuras nevaram ietekmēt, tāpēc tām ir jāpielāgojas, cenšoties tās prognozēt. Katras pašvaldības pārstāvjiem bija jāpanāk, lai tieši viņu pašvaldībā būtu vismazākais cietušo iedzīvotājus skaits. Loģiskas un pārdomātas izvēles investīcijām, rūpīgi remontdarbi un klimata pārmaiņu seku likvidēšana garantēja uzvaru šajā spēlē.

Projekts “Zaļā misija: Klimats” Latvijas skolās tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros.

Sakām paldies projekta vadītājām par interesanto un izglītojošo dienu mūsu jauniešiem!


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Projektā "Zaļā misija: klimats"


Atslēgvārdi

ekoskola, projekts