Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekts "Mācoties no dabas" 07.03.2013 08:30

Ģimnāzija ir viena no 98 skolām Latvijā, kas šajā mācību gadā darbojas projektā  un izmanto projektā adaptētos mācību materiālus. Skolotājas Arita Rituma, Aina Stāmere, Jana Damberga, Ieva Sebre, Ilze Ventiņa palīdz skolēniem izprast tos dabas principus, kas ļautu ilgtspējīgi turpināt ekonomikas attīstību. Ievadsarunās ar skolēniem tika izmantoti mācību video, kurus var noskatīties jebkurš interesents. Projekta noslēguma posmā skolēniem ir iespēja piedalīties inovāciju konkursā "Par zaļu vēl pat zaļāks".


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

projekts, mācoties no dabas