Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pilotprojekts "Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai" 12.11.2020 08:50

Projekta mērķis ir veselīgu paradumu veidošana, mazinot SAS risku turpmākajā dzīvē.

Projekta norise skolā notiks no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam. Projektā piedalās 3.a un 3.b, kā arī 7.a un 7.c klases skolēni. Projektā sadarbosies skolēni, vecāki, klašu audzinātāji, sporta skolotāji.

Pilotprojekta aktivitātes norisināsies trīs tematiskajos virzienos: veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte un aktīva brīvā laika pavadīšana.Skolēni saņems Veselības kalendāru un katru nedēļu veselīgas uzkodas. Projekta laikā norisināsies gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un aktivitātes, kuru īstenošanai tiks piesaistīti dažādi speciālisti. Notiks izklaižu vakars skolēniem un vecākiem, kopīgi gatavojot veselīgu ēdienu. Vecākiem notiks izglītojoši semināri par SAS riska faktoru mazināšanu un veselībpratības veicināšanu. Tiks veiktas aptaujas un skolēnu motorās gatavības testi. Katru nedēļu skolēni apmeklēs papildu sporta nodarbību svaigā gaisā.

Klasei, kura iegūs labākos rezultātus starpskolu olimpiādē (būs iekļauti vecumam atbilstoši sporta veidi,) tiks dota iespēja piedalīties 5 dienu vasaras nometnē ar nakšņošanu.

Ierobežojumi valstī ir radījuši izmaiņas projekta realizācijas plānā. Vairāk nodarbību notiks tiešsaitē, skolēniem būs patstāvīgi jāaizpilda uztura un fizisko aktivitāšu dienasgrāmata, kamēr mācības notiks attālināti.

Projekta koordinatore Talsu Valsts ģimnāzijā

sporta skolotāja Sandra Zvirgzdiņa


Pievienotie attēli

Pievienotie faili