Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pedagogu dalība kursos vasarā 19.09.2017 19:44

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi vasarā ne tikai uzkrājuši spēkus jaunajam mācību gadam, bet arī piedalījušies dažādos kursos un semināros, lai dalītos gūtajā pieredzē un zināšanās ar saviem skolēniem.

UNESCO ASP skolu pārstāvjiem bija iespēja piedalīties projekta “Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai” ietvaros organizētajā seminārā par jaunāko latviešu literatūru un tās tulkojamību. Seminārs notika 28. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

No Talsu Valsts ģimnāzijas seminārā piedalījās direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Spicberga un latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Balode.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Dr. philol. Habil. Andrejs Veisbergs vadīja nodarbību par latviešu jaunāko prozu un tās tulkojamību.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Dr. philol. Ieva Kalniņa – par Latvijas literatūras eksporta stratēģiju. Semināra dalībniekiem tika piedāvāta ekskursija pa NLB un izstādes “Grāmata Latvijā” apmeklējums.

Noslēgumā tā dalībniekiem kopā ar J. Akuratera un O. Vācieša muzeja gidiem bija iespēja izstaigāt un iepazīt literāro Pārdaugavu.

Paldies UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai un Latviešu valodas aģentūrai par interesanto semināru!

Ekonomikas skolotāja Ieva Sebre jūnijā kopā ar jauniešiem piedalījās GREENT nometnē Rīgā BA Turība, savukārt augustā JAL skolotāju kursos skolotāja Ieva dalījās pieredzē par GREENT projektu un mācību materiālu izmantošanas iespējām. Protams, arī izdevās izglītoties par inovatīvu SMU veidošanu.

Ķīmijas skolotāja Ilze Ventiņa jūnijā aktīvi darbojās ķīmiķu darba grupā Rīgā, kur tika strādāts pie projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ar uzsvaru uz pārmaiņām mācību programmā.

Augusta vidū vizuālās mākslas skolotāja Malda Zīlniece piedalījās Tukuma Mākslas muzeja organizētā plenērā, kur tika eksperimentēts ar audumu un krāsu. Kursus vadīja pedagogs Jānis Trops, un plenērā skolotāji nodarbojās ar batikošanu, apgleznošanu, bilžu pārspiešanu uz audumiem. Gūtās zināšanas noderēs ne tikai darbā ar skolēniem jaunajā mācību gadā, bet arī pašizglītībā.

Angļu valodas skolotāja Linda Matisone laika posmā no 13. līdz 21. augustam piedalījās Erasmus+ programmas organizētā apmācības programmā "DiversityandInclusionforYouth - Do It Yourself!" Pērnavā, Igaunijā. Seminārā piedalījās 24 skolotāji un jaunatnes darbinieki  no deviņām Eiropas Savienības valstīm. Apmācību dalībnieki iepazina un dalījās ar dažādām metodēm, kas palīdz strādāt ar tādiem būtiskiem tematiem kā dažādības pieņemšana, sociālās iekļaušanas un iecietības veicināšana, uzsvaru liekot uz neformālās mācīšanās metodēm.

Angļu valodas skolotāja Zane Zaļkalne un ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne piedalījās eTwinning seminārā "Starppriekšmetu saikne eTwinning projektos", kas no 17. augusta līdz 19. augustam notika Siguldā. Seminārā skolotāji apguva digitālo karšu veidošanu, 3D modelēšanu un vizualizāciju, kā arī projektu plānošanu. Semināra noslēgumā Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar Kuldīgas 2. vidusskolas skolotājām vienojās par jauna eTwinning projekta izveidi 2017./2018. mācību gadā.

23. augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika jaunā laikmetīgās mūzikas komponista, Rīgas Doma kora skolas absolventa Krista Auznieka un viņa domubiedra mūzikā, pianista Roberta Flaica (Robert Fleitz, Ņujorka) lekcija un koncerts, kurā Latvijas klausītājiem tika sniegta iespēja tuvāk iepazīt mūsdienu mūziku un tās interpretācijas iespējas. Mūzikas skolotāja un jauktā kora vadītāja Inga Akmene apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A) 6 stundu apjomā - laikmetīgās mūzikas klausīšanās. Tēmas: Mūzikas hermenētika no analītiska, sociopolitiska un biogrāfiska skatupunkta. Rāmji, caur kuriem klausāmies: kā koncertstruktūras kalpo mūzikai. Dalība šajās lekcijās un koncertā skolotājai Ingai atklāja jaunu redzējumu uz laikmetīgās mūzikas klausīšanos, analizēšanu un interpretāciju veidošanu.

Vācu valodas skolotāja Baiba Burkhardte piedalījās Gētes institūta organizētajos pedagogu tālākizglītības kursos "Jaunais A1 - C1 koncepts bērniem un jauniešiem". Kursus vadīja Hueber izdevniecības referente Anne Robert. 

Skolotājas Ieva Smildzēja un Ieva Sebre augustā devās uz Latvijas bankas semināru "Aktualitātes ekonomikā 2017", kur guva pieredzi par novitātēm ekonomikā. 


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

seminārs