Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Lekciju cikls pedagogiem „Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā” sadarbībā ar Liepājas Universitātes pasniedzēju un programmas vadītāju Lindu Zulmani 28.10.2018 20:47

Skolēnu rudens brīvdienās, 23. un 24. oktobrī, gan Talsu Valsts ģimnāzijas, gan uzaicinātieTalsu, Dundagas un Rojas novada skolu pedagogi aktīvi piedalījās nodarbībās par skolēnu zinātniskās pētniecības darbības organizēšanu, vadīšanu un vērtēšanu, par pedagoga lomu skolēnu ZPD izstrādes procesā.

Pirmajā dienā lekcijās, jautājumos un diskusijās tika atkārtoti zinātniski pētnieciskās rakstīšanas principi, pamatnostādnes un aktualitāte atbilstoši VISC vadlīnijām, uzsvērti radošās un zinātniskās rakstīšanas psiholoģiskie aspekti, kā arī cilvēku psiholoģiskie tipi un to ietekme uz rakstīšanu.

Otrajā dienā uzmanība tika pievērsta ZPD temata izvēlei, formulējumam, pedagoga lomai tēmas izvēlē un darba izstrādes gaitā. Vēlreiz tika pārrunāta ZPD uzbūve, kā atbilstoši pētījuma objektam nonākt līdz ZPD mērķim, uzdevumiem, pie pētījuma problēmas, jautājuma. Īpaša uzmanība tika pievērsta jēdzieniem – plaģiāts, pašplaģiāts, autortiesības un zinātniskā ētika, to raksturojumam. Tika atgādināts par citēšanu, bibliogrāfiju, atsaucēm, uzsverot pētniecībā tik nozīmīgo darbu ar avotiem, zinātnisko literatūru, interneta resursiem u.c.

Lekciju cikls ar vairāk praktisku ievirzi turpināsies janvārī - gan par pētījuma datu apstrādi, apkopošanas metodēm un rezultātu analīzi, gan par  tipiskākām  kļūdām, recenzēšanu  u.c.

Direktora vietniece izglītības jomā Māra Spicberga


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

kursi