Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Lekcija "Manas prasmes - mani talanti" 06.02.2018 22:00

30. janvārī Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties lekcijā “Manas prasmes – mani talanti”, kuru vadīja Mārtiņš Geida. Mārtiņš Geida ir ļoti vispusīga personība, kurš lasa lekcijas un vada nodarbības veselības, pašizziņas un personīgās izaugsmes jautājumos, ir karjeras konsultants skolā, vadījis lekcijas un nodarbības topošajiem pedagogiem karjeras konsultantiem. Ir īstenojis metodiskā materiāla "Padod tālāk"  izveidi un izstrādājis metodiku karjeras konsultēšanā, kuru aktīvi izmanto, lasot lekcijas un vadot nodarbības skolēniem visas Latvijas teritorijā, veicinot savlaicīgas, pareizas izvēles izdarīšanu savas karjeras ceļā.

Lekcijas un diskusijas veidā ar skolēniem tika runāts par karjeras lēmumu pieņemšanu, karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu. Skolēniem tika nodots vēstījums, cik svarīgi par karjeras lēmumu pieņemšanu ir domāt savlaicīgi nevis skolas absolvēšanas brīdī. Nodarbības gaitā norisinājās diskusija ar aktīvu skolēnu piedalīšanos par dažādu profesiju ieguves iespējām un karjeras iespējām mūsdienu darba tirgū. Skolēniem bija iespēja pārliecināties, cik svarīgs ir personīgais ieguldījums sava karjeras ceļa veidošanā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Karjeras konsultante Ieva Smildzēja


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

karjera, karjeras izglītība