Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Latvijas 41. skolēnu zinātnsikās konferences rezultāti 25.04.2017 18:17

Arī šogad kupls jauno Talsu Valsts ģimnāzijas pētnieku pulks devās pārstāvēt savus zinātniski pētnieciskos darbus Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē, kura notika no 21.-23. aprīlim Rīgā.

Konferencē II pakāpes diplomu ieguva 12.a klases skolēns Emīls Brigmanis ar zinātniski pētniecisko darbu "Vītolu un Baronu dzimtas mediķi politiskajos režīmos", darba vadītāja skolotāja Antra Grūbe. Veiksmīgi savu darbu "Soda jēdziena izpratne filozofijā" konferencē aizstāvēja arī 12.b klases skolnieces Agate Alsberga un Ieva Baldere, iegūstot III pakāpes diplomu, skolotāja Antra Grūbe.

Sveicam skolēnus un skolotāju Antru Grūbi ar sasniegumiem un vēlam veiksmi turpmākajos pētījumos!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd, konference