Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Kursi "Skolēnu izaicinoša uzvedība skolā" 23.10.2021 10:54

Trešdien, 20.oktobrī, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Alīna Jackeviča sadarbībā ar Uzvedība.lv vadītāju Līgu Bērziņu vadīja kursus pedagogiem par ļoti aktuālu tēmu “Skolēnu izaicinoša uzvedība skolā”. Nodarbība notika tiešsaistes platformā Zoom, un tajā piedalījās 25 pedagogi. Par kursu saturu pedagogi sniedz šādu atgriezenisko saiti:

Kursu saturs ļoti lietderīgs, jo uzvedības problēmas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem pedagogu ikdienas darbā. Bija iespējams saņemt metodiskus ieteikumus, kā rīkoties problēmsituāciju gadījumos. Skolotāji atzīst, ka skolēnu uzvedības jautājumi un vecumposma īpatnības ir ļoti aktuāls jautājums, strādājot ar 21. gadsimta skolēnu, lai stiprinātu pedagogu darba procesā, bērna personības attīstīšanā, kā arī pedagogs justos komfortabli komunikācijas procesos ar vecākiem.

Izvērtējot pedagogu AS par kursu saturu, Talsu Valsts ģimnāzija piedāvās tālākizglītības kursu programmu “Skolēnu, pedagogu temperaments un klasvadība.”


Pievienotie attēli