Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Konference "STEM priekšmetu pēctecība no sākumskolas līdz pamatskolai" 18.03.2023 07:02

13.martā no 10:00 līdz 15:00 Talsu Valsts ģimnāzijā notika konference sākumskolas un pamatskolas skolotājiem par STEM priekšmetu mācīšanu, pēctecību, izaicinājumiem un ieguvumiem "STEM priekšmetu pēctecība no sākumskolas līdz pamatskolai".

Konferences 1. daļā uzstājās Edmunds Vanags (klīniskais psihologs, LU) par tematu "Bērnu kognitīvās spējas" un Aira Kumerdanka (Skola2030, LU SIIC) par tematu  "STEM priekšmeti sākumskolā un pamatskolā".

2. daļā konferences dalībnieki tikās pa jomām (matemātika, dabaszinības, tehnoloģijas), uzklausot kolēģu pieredzi un pārrunājot aktuālos jautājumus, kas skar sākumskolas skolēna pāreju nākamajā izglītības posmā. 

Konferencē piedalījās 80 STEM jomas pedagogi no Talsu novada.

Konferenci ar Talsu novada Izglītības pārvaldes atbalstu organizēja Talsu novada metodisko jomu vadītāji: Iveta Kālberga (sākumskola, Talsu Valsts ģimnāzija), Indra Pauliņa (matemātika, Talsu 2.vidusskola), Inese Ķiršakmene  (matemātika, Talsu Valsts ģimnāzija), Ilze Ventiņa (dabaszinības, Talsu Valsts ģimnāzija), Iveta Milta (tehnoloģijas, Dundagas vidusskola).

Paldies Talsu novada Izglītības pārvaldei un konferences organizētājām!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

stem, konference, STEM priekšmetu pēctecība no sākumskolas līdz pamatskolaii