Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Karjeras nodarbība 11.04.2021 22:23

Marta sākumā skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes karjeras izglītības nodarbībā ar Talsu novada uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem. Nodarbības mērķis bija izzināt darba iespējas un aktualitātes Talsu novadā, uzdodot jautājumus nozaru speciālistiem. Jauniešiem bija iespēja uzzināt, kādas profesijas novadā ir pieprasītas un kādus atbalsta pasākumus studentiem ir iespējams saņemt studiju procesa laikā. 
 

Skolēni tika aicināti veicināt loģisko domāšanu, lai spētu pielāgoties dažādiem apstākļiem, kā arī būt radošiem, reaģējot uz negaidītām situācijām.

Paldies Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem: Talsu novada domes priekšsēdētājas vietniekam Andim Astrātovam, Talsu novada pašvaldības izpilddirektorei Ievai Krēķei, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājai Jolantai Skujeniecei.
 
Paldies Talsu Komersantu kluba pārstāvjiem:
Kasparam Eihem (SIA Krauzers), Uģim Lauzējam (SIA LAC serviss), Kristīnai Bidzānei (SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiāle), Eliko Bērziņai (SIA Zoocentrs Elva un PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece), Egitai Sudakovai (Talsu Komersantu kluba izpilddirektore), Janai Kalējai ("Talsu Autotransports" valdes priekšsēdētāja), Emīlam Gulbim (arhitekts, EG Wood).
 
Paldies Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītājai Initai Fedko par atbalstu pasākuma organizēšanā un paldies Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogam karjeras konsultantam Ievai Smildzējai.