Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Karjeras nedēļa skolā 14.10.2021 18:27

No 11. līdz 15. oktobrim visā valstī norisinās Karjeras nedēļa, kurā tiek aktualizēta savlaicīgas karjeras plānošanas nozīme, kas ietver mērķu izvirzīšanu, pašizpēti, profesiju iepazīšanu. Jāuzsver, ka karjeras izglītība nav tikai Karjeras nedēļas aktualitāte, tā notiek visu mācību gadu, ko paredz arī jaunais kompetencēs balstītais mācību saturs.  Karjeras izglītības veicināšanā piedalās visi Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi, sasaistot mācību saturu ar karjeras izglītību, kā arī esam aicinājuši absolventus dalīties ar saviem karjeras stāstiem, ieteikumiem karjeras lēmuma pieņemšanā. Skolēni iepazīst profesijas, lai domātu par profesijas piemērotību savai personībai un prasmēm.  Skolēniem gan karjeras nedēļas ietvaros, gan visa gada garumā tiek piedāvātas grupu nodarbības, kurās ir iespējas iepazīt sevi, savas prasmes, apzināties vērtības, kā arī iepazīt rīcības modeļus pēc 9. vai 12. klases absolvēšanas.

Talsu Valsts ģimnāzijas viens no mērķiem ir personība, kurai piemīt erudīcija, spēja izvirzīt mērķus un pieņemt lēmumus, tāpēc ikviens no skolas pedagogiem, vadības pārstāvjiem iesaistās skolēnu karjeras ceļa veidošanā, saliekot  ceļazīmes, piedāvājot vidi un iespējas. Skolēna uzdevums ir produktīvi plānot savu laiku un izmantot piedāvāto.

Nedēļas sākumā skolēni tikās ar TVĢ absolventi Elīzu Vegneri (RSU studente), iepazīstot multimediju komunikācijas virzienu, absolventu Kārli Krūmiņu, uzņēmuma Exigum dibinātāju un valdes priekšsēdētāju (profesionālais bakalaura grāds Mašīnu un aparātu būves programmā un mehānikas inženiera kvalifikācija, Mg. Ražošanas tehnoloģijā), Daci Vieško, iepazīstot fizioterapeita profesiju un kopumā uzzinot medicīnas darba specifiku. Trešdien, 13.oktobrī, 9. – 12. klašu skolēni izzināja jurista, advokāta, notāra, u.c. ar tieslietām saistītu profesiju specifiku Mg.iur., zvērināta advokāta Edgara Zeldera vadībā. Savukārt E.Zelderim bija iespēja dienas garumā izzināt pedagoga darba specifiku. Skolēniem bija iespēja izprast advokāta darba specifiku un pielaikot advokāta darba tērpu. E.Zelderis skolēniem iesaka:

 “Nekautrēties un nebaidīties rīkoties tagad un jo augstāki mērķi, jo vairāk izdosies sasniegt!”

Klases stundā skolēni iekārto savas karjeras mapes, kurās sistemātiski varēs organizēt mācību procesā pildītos uzdevumus saistībā ar karjeras jautājumiem. Savukārt 15. oktobrī vidusskolēniem būs iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas karjeras nodarbībā kopā ar LU HZF Franču filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventi, šobrīd maģistra programmas “Konferenču tulkošana” studenti Evelīnu Ķiršakmeni.

Vēlos informēt vecākus, ka ikdienas darbā pedagogs stundu plāno tā, lai skolēns apgūtu ne tikai zināšanas, bet arī prasmes, kuru esamība ir ļoti būtiska darba tirgū. Viena no galvenajām prasmēm ir komunikācijas prasme, spēja pasniegt sevi, tāpēc atbalstiet bērnu situācijās, kad skolotājs aicina prezentēt, runāt, diskutēt, jo minētās prasmes apguve ir ļoti būtiska. 

Karjeras nedēļā skolotāji visdažādākos veidos caurvij karjeras jautājumu savā mācību priekšmetā, piemēram, organizējot darba intervijas, veidojot pārbaudes darbu, iekļaujot karjeras jautājumus, stāstot apgūstamā priekšmeta pielietojumu profesijās. 

Aicinu, vecāki, arī Jūs aktualizēt karjeras jautājumu mājās, pārrunāt par notiekošo skolā šajā nedēļā, pastāstot par savām profesijām, pārrunāt bērna nākotnes redzējumu, sapņus, redzējumu savai nākotnei. 

Elīza Vegnere skolēniem bija sagatavojusi šādus ieteikumus:

Vēlos uzsvērt, ka lēmumu par nākotnes izvēli ir jāpieņem skolēnam pašam, mēs (vecāki, skolotāji, u.c.) varam atbalstīt, paust savu viedokli, karjeras konsultants var veikt pašizpēti, palīdzēt saskatīt virzienu, bet lēmums ir bērna ziņā.  

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Smildzēja


Pievienotās galerijas

Karjeras nedēļa 2021