Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Jaunieši debatē par atbalstu uzņēmējdarbībā 14.01.2013 13:36

Diskusiju organizēja Talsu novada pieaugušo izglītības centrs. Tajā pie viena galda sēdās un par iespējām novada attīstībā diskutēja uzņēmēji, jomas eksperti un novada domes deputāti. Ģimnāzijas jaunieši debatēja par tēmu  "Atbalsts pašvaldībai: zaļie vai rūpnieki", rosinot klātesošos izvērtēt, vai pašvaldībai vajadzētu atbalstīt uzņēmējus, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku novada attīstību. Daļa jauniešu ar debašu pamatprincipiem iepazinās Liepājā, kad piedalījās Liepājas Valsts ģimnāzijas organizētajā pasākumā. Bet konkretajai debatei palīdzēja sagatavoties skolotāja Antra Grūbe. Skola saka paldies jauniešiem par uzņēmību, sagatavojot debati. Jaunieši ne tikai debatēja, bet arī bija diskusijas dalībnieki un iepazinās ar novada pārvaldes speciālistu un uzņēmēju viedokli par novada nākotnes iespējām. Ģimnāzija pasākumā iesaistījās kā UNESCO ASP dalībskola, jo šajā mācību gadā, darbojoties programmā "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai", ir aktualizēts uzdevums - palīdzēt jauniešiem izprast kopsakarības sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumos, akcentējot katra indivīda kā pārmaiņu virzītājspēka nozīmi sabiedrības veidošanā un apkārtējās vides izmaiņās, rosinot domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku ietekmi uz dabu un klimata pārmaiņām, kā arī aicinot apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Plašāku rakstu par pasākumu lasiet šeit. Arī Talsu novada mājas lapā pieejams plašāks šī pasākuma apraksts.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

debates