Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Jaunatnes vīzija par Eiropas Savienību 29.05.2014 14:05

Darba rezultātam ir jābūt konkurētspējīgam, tāpēc 24 apzinīgi skolēni diskutēja par „zaļās” Eiropas tēmu, esejā izteica ierosinājumus, ko realizējot, mēs varētu veidot skaistāku un veselīgāku vidi. Piemēram, kā mainītos Eiropa, ja cilvēki sāktu lietot elektromobiļus? Video materiālā parādīta esejas un plakāta tapšana, iesaistoties visiem projekta dalībniekiem.

Mūsu skolēni jau divreiz projekta ietvaros bijuši Strasbūrā. Lai piedalītos simulācijas spēlē Strasbūrā, būs jāiztur konkurss, bet tā būtu lieliska pieredze ikvienam. Tieši tāpēc neviens neskopojas ar savām idejām, bet liek tās kopā, lai rezultāts būtu vēl labāks.

"Jaunatnes vīzija par Eiropas Savienību"

Mēs, TVģ jaunieši, esam ES pilsoņi, mums rūp tās nākotne. Mēs pēc vairākiem gadiem ES vēlamies redzēt kā ekoloģiski tīru teritoriju, kur rūpējas par vidi un rīkojas dabai draudzīgi. Mūsuprāt, tieši „zaļā” Eiropā ir spēks!

Attīstot atkritumu šķirošanu un to otrreizējo pārstrādi, vide būs sakoptāka, samazinātos izmaksas par iepakojumiem. Ir ES valstis, kuras īsteno efektīvu politiku šajā jomā - pudeļu nodošanas iekārtas.

Rūpējoties par ūdens resursiem, tiktu saudzēts Baltijas jūras biotops. Attīstot ūdens attīrīšanas tehnoloģijas un aizliedzot ķīmiskās vielas, kas nodara postu ūdenstilpņu ekosistēmai. Saglabātos arī dzīvo organismu daudzveidība, samazinātos slimības.

Videi draudzīgas enerģijas izmantošana veicinās tīru dabu. Piemēram, HES sekmīgi darbojas jau daudzviet ES. AES ir bijušas bīstamas videi. Attīstot elektromobiļus, ES kļūs neatkarīgāka no naftas eksportētājvalstīm, samazināsies izmešu daudzums atmosfērā.

Bieži pārtikā lietojam ĢMO. Attīstot bioloģiskās saimniecības, būs iespēja ēst kvalitatīvāku pārtiku, samazināsies ķimikāliju piesārņojums. Tomēr, ražojot bioloģisku pārtiku, vajadzīgi lielāki izdevumi, šis process ir krietni ilgāks, nekā parasti.

Mūsu vīzija par Eiropu ir šāda, tiesa, katram ir jāsāk pašam ar sevi.Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

euroskola