Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Izglītības kvalitātes balva ģimnāzijā 21.11.2012 08:20

Lai iegūtu balvu, ir izpildāmi trīs nosacījumi:
1) vidējais mācību sasniegumu vērtējums par noteikto periodu ir 7,5 balles vai vairāk un nevienā no mācību priekšmetiem vērtējums nav zemāks kā 6 balles;
2) nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3) nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.

Izglītības kvalitātes balva ir naudas balva, šogad 20 Ls apmērā. Balvu piešķir direktora apstiprināta darba grupa, izskatot mācību darba vērtējumus un ierakstus par kavējumiem skolvadības sistēmā „E-klase”.

Nolikumu sk. šeit:

Lai izdodas!


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

balva nolikums

Atslēgvārdi

balva