Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Īsteno savu ideju skolā! 15.10.2020 22:24

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” kopā ar sešām Latvijas skolām, tostarp Talsu Valsts ģimnāziju, šoruden uzsāk līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu skolās. Projekta mērķis ir dot iespēju skolēniem lemt par skolas budžeta izlietojumu. Ģimnāzist, tavs uzdevums ir izdomāt ideju, prezentēt to, lai pārējie skolēni balsotu par labāko ideju! Ideja, kura iegūs vislielāko balsu skaitu, tiks īstenota.

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.07.2020. – 31.12.2020.
  • PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistot Latvijas skolu skolēnus, palielināt viņu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savās skolās un pašvaldībās, kā uzraudzīt tā izpildi un pieprasīt atklātību.
  • GALVENĀS AKTIVITĀTES: Iesaistīt sešas Latvijas skolas, aicināt skolēnus piedāvāt savas idejas, ko realizēt skolā, ņemot vērā projekta ietvaros pieejamo budžetu. Skolās organizēt publisku ideju apspriešanu un balsošanu, ieviest labākās idejas.

Informācija: https://delna.lv/lv/2020/07/27/skolenu-iesaistisana-lidzdaliga-budzeta-veidosana-latvijas-skolas/


Pievienotie attēli