Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Iespēja saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem 27.05.2014 20:15

Izziņa apliecinās to, ka eksāmens nokārtots (iegūti vismaz 5% no maksimāli iespējamā punktu skaita), bet nesniegs sīkāku informāciju par iegūto rezultātu eksāmenā. Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad ar iesniegumu tiks pieprasīta izziņa, tā tiks izsniegta pēc pēdējā konkrētā skolēna kārtotā eksāmena tālāk norādītajā datumā.

Angļu val., latviešu valoda, matemātika, vēsture - 12.06.
Bioloģija, fizika, ķīmija - 16.06.


Samaksa par izziņas izsniegšanu ir EUR 2,85.
Iesniegums un papildu informācija arī VISC mājas lapā.

Informācija sagatavota pēc VISC vadītāja G. Vasiļevska vēstules skolām


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

eksāmeni