Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Grāmatas ”Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets” prezentācija 03.11.2014 18:35

Pasākums sākās ar Talsu muzeja pārstāves uzrunu, kurā tika pieteikts muzikāls priekšnesums un arī grāmatas autore Ina Druviete. Man ļoti patika, ka grāmatas prezentācija notika muzeja lielajā zālē, kurā bija izstādītas K.Mīlenbaha piemiņas lietas, kā arī ceļojošā izstāde „Rīgas salas”.

I.Druviete uzskatīja, ka nav grāmatas autore, bet gan grāmatas sastādītāja un komentētāja. Šajā otrajā sējumā tika sakopoti nekrologi, Mīlenbaha polemikas ar citiem autoriem, kā arī recenzijas par K.Mīlenbaha darbiem un arī recenzijas, kuras bija rakstījis pats K.Mīlenbahs. Mani ieinteresēja diskusija, kura izveidojās starp Gundegu Grīnumu (Raiņa darbu pētniece) un Inu Druvieti, jo, kā atklājās, abi šie valodnieki – Mīlenbahs un Rainis - ir laikabiedri, kuri abi bija rakstījuši recenzijas viens par otra tulkojumiem. Atmiņā visspilgtāk ir palikusi diskusija par Raiņa zobgalību pret K.Mīlenbahu. Rainis uzskatīja, ka K.Mīlenbaha valoda ir pārspīlēta un nepamatota. Vislielākais trūkums šajā pasākumā jeb prezentācijā bija tas, ka nebija ieradies Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, kurš bija prezentācijas programmā.

Kopumā prezentācija bija ļoti interesanta un pamācoša, jo tika vairāk pastāstīts par Mīlenbahu un Raiņa dzīvi un abu personību ieguldījumu latviešu valodas gramatikas izveidē un valodas pilnveidē.

Silarts Paučs, 12.klaseAtslēgvārdi

izglītības pasākums