Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzistu sasniegumi 04.09.2021 21:32

Lai arī Talsu Valsts ģimnāzijas saime var ik gadu lepoties ar augstiem sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, nezinām, cik no lauksaimniecības zinātnes viedokļa ir patiesi dziesmas vārdi “Cāļus skaita rudenī”, bet zinām, ka skolas darba ritms vasaras izskaņā aktualizē mūsu absolventu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un tālākizglītības gaitas. 

Iepriekšējā mācību gadā gandrīz septiņus no deviņiem mācībām atvēlētiem mēnešiem pavadījām attālinātā mācību režīmā, pieņēmām un risinājām izaicinošas situācijas, kopumā, ja vērtē sasniegumus valsts pārbaudes darbos, kurus kārtoja mūsu 12. klašu skolēni, varam būt gandarīti par kopējo darbu. 

Analizējot Valsts izglītības satura centra statistikas pārskatu (pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20202021-mg-statistika) par centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, ieguvām šādus datus par obligātajiem CE, t.i., matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā.

Matemātikas CE esam 19. vietā starp 32 Valsts ģimnāzijām, 1. vieta novadā un 15,3 % virs valsts vidējā līmeņa.

Latviešu valoda: 9. vietā valstī, 5. vietā starp Valsts ģimnāzijām, 1. vieta novadā un 22,8 % virs valsts vidējā līmeņa. 

Svešvaloda - angļu valoda: 17. vietā starp Valsts ģimnāzijām, 2. vietā (praktiski dalīta 1. vieta ar starpību 0,1) vieta novadā un 12,1 % virs valsts vidējā līmeņa.

Atsevišķi skolēni izvēlējās arī kā svešvalodas eksāmenu vācu valodu un krievu valodu. Vācu valodā esam 2. vietā starp 4 Valsts ģimnāzijām, kurās skolēni kārtoja šo eksāmenu, un 15,3  % virs valsts vidējā līmeņa. Krievu valodā esam 3. vietā starp 27 Valsts ģimnāzijām, kurās skolēni kārtoja šo eksāmenu, un 14,3 % virs valsts vidējā līmeņa.

Skolēniem bija iespēja kārtot arī izvēles CE citā mācību priekšmetā. Apsvērumi viņu izvēlēm dažādi – sākot no tā, ka var iegūt papildus punktus, iestājoties augstskolā, līdz tam, ka "pats nezinu, kāpēc kārtoju izvēles eksāmenu". Bet, lai arī kādi būtu šie apsvērumi, gandarīja fakts, ka CE ķīmijā kārtoja 4 ģimnāzisti, vienīgie novadā, bioloģiju kārtoja 7, fiziku – 4 ģimnāzisti. 

Talsu Valsts ģimnāzijas mērķis ir sniegt skolēniem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai skolēni veiksmīgi turpinātu savu izglītošanos kādā no Latvijas vai citu valstu augstskolām. 


Kur tālāk mācīties ir devušies 12. klašu absolventi?

12. klašu absolventi tātad tagad ir studenti, bet kā ar mūsu 9. klašu beidzējiem? Ārkārtējās situācijas dēļ viņiem eksāmeni, 9.klasi beidzot, nebija jākārto, bet agrā pavasarī bija iespēja apliecināt deviņos gados apgūto 5 diagnosticējošos darbos – latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, dabaszinībās un Latvijas vēsturē. 9. klases izlaidumu jūnija sakumā Talsu Sauleskalnā svinēja 44 jaunieši, no tiem 32 jaunieši 1. septembrī atgriezās Talsu Valsts ģimnāzijā jau kā vidusskolēni. Viņiem 10. klasē piebiedrojās arī jauni klasesbiedri no Dundagas vidusskolas, Sabiles pamatskolas, Laucienes pamatskolas un Talsu pamatskolas. Savukārt 12 ģimnāzijas 9. klašu absolventi savu tālākizglītību turpinās citās izglītības iestādēs.

Attālinātajā mācību procesā skolēni un skolotāji pierādījuši, ka krīzes situācija valstī nav šķērslis izglītības iegūšanai, lai gan tas ir prasījis no abām pusēm papildus darbu un jaunu prasmju apgūšanu, kā arī iziešanu no komforta zonas. Esam lepni ar savu skolēnu un pedagogu paveikto krīzes situācijā, sasniedzot Valsts ģimnāzijai atbilstošus rezultātus.

Ilze Kļaviņa, direktora vietniece mācību darbā,

Ieva Smildzēja, direktora vietniece metodiskajā darbā


Pievienotie attēli