Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 10.02.2015 15:53

Sakām paldies sekciju vadītājiem: skolotājiem Ilzei Biedriņai, Aijai Balodei, Jānim Bērziņam!

Sakām paldies mūsu ekspertiem: absolventiem Lailai Pūkainei, Kasparam Prūsim, Gintam Dreifogelam, vecākiem Allai Spruģevicai,  Uldim Ķēniņam, Arvim Andersonam, kā arī kolēģiem no Rīgas Angļu ģimnāzijas Maijai Kokarei, Ilzei Rikmanei, Niārai Robaldei, Aivai Gaidulei, Uldim Heidingeram. Ekspertu komisijas uz Talsu novada skolēnu ZPD lasījumiem no 25 prezentētajiem ZPD izvirzīja 17 darbus. Informācija par tiem pielikumā. 

Pielikums


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd