Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzijai Zaļais karogs! 03.10.2013 21:26

Ģimnāzijas saimi Ekoskolu kustībā 2011. gadā iesaistīja skolnieces (nu jau absolventes) Ieva Krotova un Justīne Leitarte. Iepriekšējā gadā to turpināja vairāki jaunieši, starp tiem absolventes Diāna Miķelsone, Evelīna Merdane, Dana Vecmane. Un, pateicoties skolnieču vēlmei aktīvi darboties un rosināt skolasbiedrus saudzīgi un atbildīgi izturēties pret savu veselību un apkārtējo vidi, šoruden skola saņem Zaļo karogu - augstāko Ekoskolas novērtējumu. PALDIES iepriekšējā gada skolēnu ekopadomei par paveikto!!!

Karogu saņemt devās skolēni, kuri iepriekšējā gadā aktīvi atbalstīja Ekoskolas idejas, pasākumus -  Annija Admidiņa, Kristīne Lauvenšteine un Ance Kirilova, kurai šogad uzticēts turpināt iesākto un vadīt ģimnāzijas skolēnu ekopadomi.

Ģimnāzija arī atbalstīja Ekoskolu akciju "Veseli ēduši", lai vietējā un ekoloģiskā pārtika skolu ēdienkartēs būtu pašsaprotama un skolas ēdnīcu ikdiena.

Ieksats pasākumā.

Kas ir ekoskola?

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās.

 Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 120 skolas, apvienojot apmēram 20 000 skolēnu. Programma Latvijā darbojas jau astoņus gadus un tā ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

ekoskola