Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzijai Zaļais Karogs arī šogad 28.09.2015 14:38

Par iepriekšējā gadā padarīto jau vasaras sākumā informējām Ekoskolu žūriju, tas viss ir apskatāms arī mājas lapas sadaļā "Ekoskola". Padarītais tika novērtēts atzinīgi, tāpēc 25. septembrī divas Ekopadomes pārstāves - Nannija Pētersone un Līga Krūkle -, pārstāvot ģimnāziju, kopā ar direktoru kāpa uz skatuves pēc Zaļa Karoga. 

Plašāk par pasākumu raksta Vides fonds.

Pasākuma pirmajā daļā 114 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 47 skolas saņēma diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Pasākuma laikā tika izceltas dažādas aizvadītā mācību gada Ekoskolu iniciatīvas un labākās prakses piemēri, kā arī bija iespēja uzzināt par programmas aktualitātēm un jaunākajiem projektiem.
Pasākuma noslēgumā Ekoskolu programmas dalībnieki devās gājienā ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā saistībā ar ANO klimata pārmaiņu konferenci. Gājiens bija plānots kā aktīvs noslēgums Ekoskolu programmas apbalvošanas ceremonijai un ievads novembrī gaidāmajām Rīcības dienām, aicinot skolas aktīvi iesaistīties svarīgu vides problēmu risināšanā pievēršot tām sabiedrības uzmanību. Gājiens noslēdzās ar radošu akciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Ekoskolu apbalvošanas pasākums 2015


Atslēgvārdi

ekoskola