Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzijā viesojas kolēģi no Bauskas 28.03.2014 08:38

Pieredzes apmaiņa jau par specifiskiem un ar dažādiem mācību priekšmetiem saistītiem jautājumiem turpinājās jau pa grupām. Sarunu ar matemātikas skolotājiem vadīja Ilze Biedriņa, ar sociālo zinību skolotājiem  - Antra Grūbe, ar latviešu valodas, literatūras skolotājiem - Ilze Kļaviņa, ar ekonomikas skolotājiem  - Ieva Sebre, ar krievu valodas skolotājiem - Kornēlija Leimane, savukārt ar skolas vadības komandu aktuālo pārrunāja direktors Gundars Sebris un direktora vietniece Māra Spicberga. tikšanās noslēdzās ar skolas vides iepazīšanu - viesi pabija gan Talsu sākumskolas telpās, gan izstaigāja sporta kompleksu, gan iepazinās ar bibliotēku un lasītavu.

Paldies Bauskas skolotājiem un viņu direktoram Raimondam Žabovam par apciemojumu!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

pieredze, valsts ģimnāzijas