Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzija paraksta līgumu par dalību UNESCO Asociēto skolu projektā 18.12.2012 09:31

Paralēli UNESCO darbības plāna apspriešanai notika arī Konsultatīvā padome Izglītība visiem, kurā darbojas 33 valsts, nevalstisko un starptautisko institūciju un privātā sektora pārstāvji. Tās mērķis ir veicināt izglītībā iesaistīto institūciju un organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību. Konsultatīvās padomes darbā piedalījās arī ģimnāzijas direktors G. Sebris, gūstot ieskatu jaunākajās izglītības iestāžu darba vērtēšanas pamatnostādnēs, kuras prezentēja IZM pārstāvis R. Kalvāns.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

UNESCO, projekts