Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Fotokonkurss 03.11.2014 20:05

Konkursam jāiesūta paša uzņemta fotogrāfija, kurā attēlots, kā veicināt jauniešu nodarbinātību. Jaunieši aicināti konkursam iesniegt līdz trim fotogrāfijām, kurām jāpievieno arī nosaukums. Ja autors vēlas, var pievienot arī īsu idejas aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.

Fotogrāfijas līdz 2014.gada 1.decembrim jāsūta uz e-pastu info@saeima.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu, mācību iestādi un kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs).

Konkursa uzvarētājam nākamā gada pavasarī būs iespēja apmeklēt Eiropas Savienības institūcijas Briselē.

Tāpat 20 labākās fotogrāfijas nākamā gada pirmajā pusē, kad Latvija būs prezidējoša valsts Eiropas Savienības Padomē, tiks izstādītas Saeimas namā. Fotogrāfijas būs aplūkojamas arī Saeimas mājaslapā.

Labāko darbu autori tiks paziņoti 18.decembrī Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un uzvarētājiem personīgi.