Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 11.09.2018 20:33

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim skolā norisinās karjeras projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu karjeras jautājumos. Mācību gada ietvaros katrai klasei paredzēts viens maksas karjeras pasākumus papildus citiem skolas un klašu audzinātāju piedāvātajām iespējām.

Kas ir karjera?

Tā ir sekmīga, parasti apzināta izvirzīšanās darbā vai citā darbības jomā, arī popularitātes, slavas sasniegšana.Tas ir tas, ko katrs mērķtiecīgi dara ar savām prasmēm, dotībām, zināšanām (kā izmanto un pilnveido savu cilvēkkapitālu). Līdzeklis savu dzīves mērķu sasniegšanai.

Kas skolā ir pedagogs karjeras konsultants?

Sk. Ieva Smildzēja

-          Aicinu tevi uz tikšanos, ja vēlies pārrunāt karjeras jautājumus, vēlies saņemt atbalstu CV              un motivācijas vēstuļu veidošanā, trenēt uzstāšanās prasmes.

-          Priecāšos par tavām idejām karjeras dienas organizēšanā un viesu izvēlē.

Kas ir noticis karjeras jomā pagājušajā gadā?

-         Etiķetes nodarbības 12.a klasei.

–        Tikšanās ar absolventiem.

–        Tehnobuss.

–        Karjeras dienas.

–        Tikšanās ar NVA karjeras konsultanti Ritu Grenci – 9.,12.klasēm.

–        Atbalsts ēnu dienām (motivācijas vēstuļu sagatavošana).

–        Tikšanās ar profesionāļiem 12.klasēm.

–        Nodarbības ar Betolli, karjeras konsultantu Mārtiņu Geidi, karjeras konsultanti – kouču                 Jolantu Priedi.

–        Nodarbība ar biznesa treneri – Vitu Brakovsku.

–        Klašu audzinātāju piedāvājums klasēm.

–        Priekšmetu skolotāju piedāvājums klasēm.

–        Pulciņu skolotāju piedāvājums klasēm.

–        Atbalsts skolēniem, lai sagatavotos intervijām augstskolās.

Kas būs šogad?

  • Tikšanās ar koučiem, karjeras konsultantiem – Initu Lūku, Jolantu Priedi, Mārtiņu Geidi.
  • Robotika – pamatskolā.
  • Karjeras diena – 2.semestrī.
  • Tikšanās ar Justīni Leitarti par studijām Lielbritānijā.
  • Tikšanās ar absolventiem.
  • Etiķetes nodarbības 12.a klasei.
  • Citi skolas un priekšmetu skolotāju piedāvājumi.
 

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Smildzēja


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

karjera, karjeras izglītība