Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

"Dziesmai būt!" 10.04.2013 10:30

15. martā ģimnāzijas meiteņu koris un Talsu sākumskolas 1.-4. klašu meiteņu koris, kā arī Talsu novada mūzikas skolas audzēkņi devās uz Ventspili, lai Livonijas ordeņa pilī izdziedātu savu repertuāru, kā arī pēc koncerta aktīvi atpūstos. Koristes atzīst, ka, protams, dziedot senā pilī, dziesma skan citādi - ļoti emocionāli, pacilāti. Koncertā individuālus instrumentālus priekšnesumus sniedza arī Talsu novada mūzikas skolas audzēkņi. Kad dziesmas izskanēja, jauniešiem interesantu gidu pavadībā bija iespēja izstaigāt pili, arī nesen rekonstruētās un apmeklētājiem atklātās pils daļas. Pēc rīta cēliena pilī abi kori devās baudīt sportiskās aktivitātes, kuras piedāvā Ventspils, - slidotavu un peldbaseinu.

21. martā ģimnāzijas meiteņu koris piedalījās BJC organizējā starpnovadu konkursā "Dziesmai būt!". Konkursā diriģentes Sandras Lielanses vadītais koris ieguva I pakāpes diplomu. Žūrija - D. Lepere, B. Veismane-Rezonga, G. Ceplenieks, N. Priednieks - novērtēja kori ar 42,43 punktiem, kas ir augstākais novērtējums šajā konkursā. Saņemtais vērtējums bija arī ceļa zīme uz Kurzemes reģionālo konkursu, kas notika 5. aprīlī Ventspilī.

5. aprīlī koris devās uz Ventspili, lai piedalītos Kurzemes izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursā „Dziesmai būt!”. Mūsu koris bija viens no 20 koriem, kas novadu skatēs bija ieguvis tiesības piedalīties pasākumā. Pēc pasākuma Ventspils jaunrades nams katram korim bija sarūpējis īpaši skaistu un vizuāliem efektiem bagātu demonstrējumu planetārijā. Diriģente Sandra stāsta, ka meiteņu sajūsma par redzamo planetārijā bija labi dzirdama. Šobrīd koristes un viņu diriģente gaida konkursa rezultātus.

Kora dalībnieces un vadītāja saka paldies direktoram Gundaram Sebrim un skolotājai Mērijai Baštai par sarūpētajiem jaunajiem un skaistajiem tērpiem!

Apsveicam kolektīvu, tā vadītāju Sandru Lielansi un koncertmeistari Sandru Kārkliņu par labi padarītu darbu!


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

"Dziesmai būt!"


Atslēgvārdi

pašdarbības kolektīvi, meiteņu koris