Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Diagnostikas darbs par drošību ceļu satiksmē 09.03.2020 14:46

Valsts izglītības satura centrs (VISC), sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), aicināja visu Latvijas izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēnus piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē, kura laikā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, attieksme un potenciālās rīcības novērtēšana. Tiešsaistes diagnostikas darbā piedalījās Talsu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolēni.

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot viņu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa. Diagnostikas darbā bija 32 jautājumi (40 min), kas tika sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes noteikumi, kritiskā domāšana, attieksme un rīcība.

10.b skolēnu vidējas rezultāts – 74,17%. Labākie rezultāti bija Artūram Ķēniņam, Nadīnei Kalmanei un Mariusam Bresme (83%), Martinam Svitiņam un Eduardam Siliņam (79%).

Pēc diagnostikas darba skolotājiem ir iespēja pārrunāt ar skolēniem pareizās testa atbildes, izmantojot VISC un CSDD sagatavoto metodisko materiālu, kur katra jautājuma pareizā atbilde ir izskaidrota. Analīze par diagnosticējošo darbu rezultātiem visā Latvijā tiks sagatavota un publicēta VISC un CSDD mājaslapā līdz 24. aprīlim.

10.b kl. audzinatāja Inessa Tarasova

 


Pievienotie attēli