Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Deputāte viesojas ģimnāzijā 01.10.2013 14:37

Intervija ar novada domas priekšsēdētāja vietnieci Sandru Pētersoni par līdzdalību akcijā „Skolas diena 2013”

Kā Jūs vērtējat skolēnu mācību procesu Talsu Valsts ģimnāziju?

Man bija tā iespēja piedalīties divās mācību stundās, tā bija 12. klase ķīmijas stundā un 8. klase ģeogrāfijas stundā. Jāsaka, ka mācību process no tā laika, kad es mācījos skolā, ir krietni mainījies. Stundas šķita interesantas, īpaši priekšmetu pasniegšanas metodes, ar kādām strādā skolotāji  - skolēniem ir iespējams ne tikai klausīties skolotāja teikto, bet arī pašiem reāli strādāt, piemēram, ar tiem pašiem ķīmijas molekulu modeļiem. Ar tiem ļoti uzskatāmi varēja redzēt procesus, kas notiek ķīmijā. Kaut kas atvienojas, kaut kas pievienojas, kas no tā visa galu galā rodas. Tas ir uzskatāmi, un skolēns pēc iespējas labāk var saprast, kā tas dabā notiek. Kad es mācījos fiziku, tās bija vislielākās bailes. Skolotājs kaut ko stāstīja, zīmēja, bet tādas saprašanas par to, kas fizikā notiek, man tā īsti nebija. Jāsaka, ka vēlākā laikā, kad man bija nepieciešamība saskarties ar fiziku, es sapratu, ka tas ir ļoti interesants priekšmets, kuram mācīšanas metode varbūt nebija tā veiksmīgākā. Tikai ar stāstījumu un pierakstiem nepietiek, lai rastos īsta sapratne.

Vai ir vēl kādi jaunumi, ko pamanījāt stundu laikā?

Ļoti bieži sabiedrībā notiek diskusija par to, ka skolēnos valda visatļautība, ka skolotājiem grūti pasniegt priekšmetus, jo skolēni sevi bieži vien vērtē augstāk nekā savu līdzbiedru, kas sēž blakus solā, vai arī skolotāju.  Bija pārsteigums, ka tā tas nav, gan pie jums, gan arī Stendes pamatskolā, kurā man bija iespēja būt. Jauki, ka mēs saprotam, ka tā vērtība nav, piemēram, naudā, bet cilvēciskajās attiecībās. Uz to balstoties, mēs varam sasniegt daudz vairāk.

Jūs nupat piedalījāties ģimnāzijas skolēnu parlamenta sēdē. Kāds iespaids Jums ir par ģimnāzijas parlamentu?

Man ļoti patika, ka parlamentu sēdes process notika ļoti demokrātiski, ka katram ir iespēja izteikt savu viedokli. Vienu brīdi, kad kāds izteica priekšlikumu, man likās, ka Ilze Osipova (parlamenta vadītāja – aut.piez.) tā kā gribēja teikt: „Varbūt ir vēl kādas idejas?” Bet tad viņa tā sakoncentrējās un respektēja otra cilvēka viedokli. Ir ļoti svarīgi, ka savus spriedumus nebalstam uz pieņēmumiem, bet tiešām maksimāli daudz runājam un cenšamies saprast, kāpēc tieši tā, un argumentējam, kāpēc es to varu izdarīt labāk un kāpēc nevaru. Tas ir labākais, ko šodien redzēju.

Vai kaut kas Jums viesa atmiņas par Jūsu skolas laikiem?

Tā bija saruna ar Talsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā Māru Spicbergu, jo viņa atcerējās, ka viņas audzināmajā klasē ir mācījies mans vīrs. Tajā brīdī man bija jādomā par to, ka mums katram ir kāds skolotājs, kas tā dziļi iekrīt sirdī. Svētku reizēs, kam ir saistība skolu, piemēram, 1.septembrī, Skolotāju dienā, nereti dzirdu vīru pieminam Māras Spicbergas vārdu. Man atmiņā ir palicis mans skolotājs no Rīgas 39.vidusskolas, kurā mācījos.

Kā jūsu pienākumi novada domē var palīdzēt pilnveidot novada skolas?

Vistiešākajā veidā. Svarīga ir infrastruktūra, lai skolas vide būtu patiešām labiekārtota, viegli pieejama un lai būtu patīkami uz skolu iet un tur atrasties. Bet tas nav galvenais. Man ir pārliecība, ka galvenais ir tas, kā skolēni skolā jūtas, kāds ir šis iekšējais klimats. Ja runājam tieši par mācībām, lielākā prioritāte ir mācību process, tā kvalitāte, skolotāju profesionalitāte un efektīvi mācību līdzekļi.  Šodien jūsu parlamentā dzirdēju vienu fantastisku ideju, ka šī te skolas dzīve – svētku pasākumi, sporta spēles - motivē skolēnus mācīties. Tā ir doma, ko no šodienas paņemšu sev līdzi.

Kāds ir jūsu lielākais ieguvums no akcijas „Skolas dienās 2013”?

Tas viss vēl ir procesā. Man ir tā iespēja 26. septembrī doties uz Upesgrīvas speciālo sākumskolu, kur redzēšu, kā notiek darbs ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Es esmu sapratusi, ka ļoti svarīgi ir sākumskolas bērniem iemācīt mācīties. Jūsu skolā vēlējos redzēt dabaszinātņu pasniegšanu. Katram ir savas intereses un katram ir talanti, kuri jāattīsta. Dod Dievs, lai cilvēki mums blakus – vecāki, skolotāji, spēj saredzēt šos talantus un atbalstīt skolēnu. Ir arī jāsaprot, kādi ir ekonomiskie procesi valstī, pasaulē, uz kurieni mēs virzamies. Pašlaik ekonomikas attīstībai ir vajadzīgi dažādi dabas zinātņu speciālisti. Izvēloties profesiju, ir rūpīgi jāizvērtē valsts un novada attīstības tendences.

Kādi ir jūsu ieteikumi vai vēlējumi mūsu skolas turpmākajam darbam?

Skolēni ir atvērti, radoši, izdomas bagāti, sportiski. Vēlu skolotājiem turēt līdzi! Kā arī skolēniem un skolotājiem vēlu mācīties vienam no otra, nepārtraukti mācīties tās labās lietas - sirdssiltumu, zināšanas. Vēlu vienmēr atcerēties par to, ka vislielākā vērtība ir cilvēku savstarpējās attiecības. Esiet labi viens pret otru!

 

Paldies par interviju Sandrai Pētersonei saka Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Signe Blumberga un Marta Beate Botere


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

tikšanās