Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Delveriem - augstākā pakāpe skatē 05.05.2014 13:36

"Sākumā visiem bija manāms neliels uztraukums," par deju skati raksta Ance Kirilova (10.a), "bet, uzejot uz skatuves, satraukums pazuda. Rezultātu paziņošanu arī gaidījām ar satraukumu, bet, izdzirdot, ka esam ieguvuši augstāko pakāpi, emocijas bija neaprakstāmas. Vēl tagad nevaru beigt priecāties par kolektīva labajiem panākumiem!"

Ieva Krotova: "26. aprīli Sabilē notika Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate, kurā piedalījāmies arī mēs, Talsu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Delveri” ar vadītāju Litu Freimani. Šogad deju programma izceļas ar vasaras un zaļumballes noskaņām, jo vasarā Sauleskalna estrādē šīs dejas izdejosim pūtēju orķestra dzīvajā pavadījumā. Skatē dejojām dejas „Rūdolfa smaids” un „Zaļumballes polka”, kuras savā repertuārā iekļauj arī labākie tautas deju ansambļi Latvijā, tāpēc varam atzīt, ka mēģinājumu process nebija viegls. Skates profesionālās žūrijas sastāvā šogad bija TDA „Rotaļa” vadītājs, 2013. gada Deju svētku virsvadītājs Gints Baumanis, TDA „Daiļrade” vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne un TDA „Rotaļa” bijušais solists Jānis Precinieks.   Tādas žūrijas priekšā satraukums bija manāms, taču dejotprieks un emocionālais pacilājums bija daudz lielāks. Uz skatuves bijām ne tikai dejotāji, bet arī aktieri, sportisti un vislabākie draugi, tāpēc rezultāts neizpalika. Saņēmām no žūrijas augstāko pakāpi par sniegumu skatē, apsteidzot pārējos jauniešu kolektīvus un uzlabojot savu sniegumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Pašiem liels prieks par žūrijas novērtējumu un savu izaugsmi, jo tas dod spēku un iedvesmu lēkt vēl augstāk un dejot vēl skaistāk!"

Delveri skatē dejoja divas dejaa: "Rūdolfa smaids" un "Zaļumballes polka". Skatē piedalījās arī Pastendes kultūras nama JDK „Austris” un Dundagas kultūras pils JDK „Dun-Dang”.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

skates, Delveri, pašdarbības kolektīvi