Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Darini kalendāru! 27.11.2012 09:38

Zīmējumu skices skolēni izstrādāja jau vizuālās mākslas stundā, pēc tam tos pilnveidoja pie interaktīvās tāfeles. Tagad darbi ir apskatāmi šeit: http://www.darini.lv/zimejumi/

Aicinām par tiem arī balsot!

Zīmējumiem bija jāatspoguļo kāda no trijām piedāvātajām nemateriālā kultūras mantojuma tēmām: dziesmu un deju svētku tradīcija, gadskārtu ieražas un svētki, latvju rakstu zīmes un simboli.

Par līdzdalību konkursā un atbalstu skolēniem paldies skolotājām Maldai Zīlniecei un Ievai Sebrei!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

konkurss, UNESCO