Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Centralizēto eksāmenu aizstāšana ar starptautiski atzītiem svešvalodu eksāmeniem 28.03.2017 13:18

Kopš 2015./2016. mācību gada 12. klases skolēniem ir iespēja aizstāt centralizēto angļu valodas eksāmenu, kārtojot kādu no starptautiski atzītajiem  svešvalodu eksāmeniem. Šogad šo iespēju izmantoja 12. a klases skolniece Anna Ošiņa, kura kārtoja angļu valodas eksāmenu IELTS (International English Language Testing System), iegūstot valodas apguves līmeņa novērtējumu C1. Skola ir radusi iespēja segt ar eksāmena kārtošanu saistītos izdevumus, ja sasniegtais rezultāts IELTS testā ir augstāks par 6,5 punkti.

Anna Ošiņa izvēlējās kārtot IELTS testu, jo tas ir nepieciešams, lai iekļūtu universitātē ārzemēs. Viens no pozitīvajiem aspektiem ir tas, ka, nokārtojot šo testu, nav nepieciešams kārtot centralizēto eksāmenu. Anna uzskata, ka tests bija salīdzinoši viegls. Tam bija četras daļas - klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

IELTS, eksāmeni