Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

CE grafiks 18.05.2020 11:45

Lūgums 12.klašu skolēniem iepazīties ar centralizēto eksāmenu grafiku!

Apstiprināts 

ar 15.05.2020. direktora rīkojumu Nr.I-1/8-9. 

2020 – CE un VPD

Valsts pārbaudes darbu saraksts

Talsu Valsts ģimnāzijā 2019./2020. mācību gadā

atbilstoši LR MK noteikumiem un grozījumiem nr. 281, nr. 183 

un VISC izmaiņām VPD programmās          

                                                                                                                                                                                            

Norises laiks/

sākums 10.00

Klase

Mācību priekšmets

Darba vad./komisija/novērotājs

Norises vieta

2. jūnijs CE

(rakstu daļa)

12.

Angļu valoda (r)

Vad. - I. Paleja, S. Zariņš, 

G. Ēcis

Nov. – G. Liepājniece,

 E. Pavloviča, I. Pugoviča

202.

203.

204.

3. jūnijs CE

(mutvārdu daļa)

12.

Angļu valoda (m)

Interv. – A.Šņoriņa, 

E. Ķiršakmens

Vērtēt. – S. Salceviča,

 L.Hodjačika

211.

109.

9. jūnijs CE

12.

Latviešu valoda (r)

Vad. - J. Bērziņš, 

A. Šņoriņš, S. Zariņš

202.

203.

204.

12. jūnijs CE

12.

Matemātika (r)

Vad. - J. Bērziņš, 

A. Šņoriņš,

 S. Zariņš

202.

203.

204.

17. jūnijs CE

apvienotais

12.

Ķīmija (r)

Talsu Kristīgā vidusskolā

2

19. jūnijs CE

apvienotais

12.

Bioloģija (r)

Talsu 2. vidusskolā

6

26. jūnijs

apvienotais

12.

Fizika (r)

Talsu Kristīgā vidusskolā

2

Sagatavoja  M. Spicberga

15.05.2020.