Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atjaunota ģimnāzijas Izglītības kvalitātes balva 07.11.2014 13:41

Kas ir precizēts nolikumā?

1. Balva tiks pasniegta divas reizes mācību gadā - 1. un 2. semestra noslēgumā.

2. Balvas apjoms tiek variēts. Informācija no nolikuma:

"4.3. Balvas apjoms:

4.3.1.      30 Euro, ja izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums vidēji ir intervālā no 7,5 līdz 8,0 (neieskaitot) balles un atsevišķi mācību priekšmetos ne zemāks par 6 ballēm;

4.3.2.      40 Euro, ja izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums vidēji ir intervālā no 8,0 līdz 8,5 (neieskaitot) balles un atsevišķi mācību priekšmetos ne zemāks par 6 ballēm;

4.3.3.      50 Euro, ja izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums vidēji ir 8,5 balles un augstāk un atsevišķi mācību priekšmetos ne zemāks par 6 ballēm." 

Protams, paliek spēkā nosacījums, ka nedrīkst būt neattaisnoti kavētas mācību stundas un ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.

Precīzāka informācija būs klases audzinātājiem!

Vēlam veiksmi un mācīties prieku katram no Jums!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

balva