Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atbalsts projektā 06.11.2015 16:08

Lai saņemtu atbalstu, pulciņam bija ne tikai jāaizpilda projekta pieteikums, bet arī jāiesniedz savas darbības reklāmas video. Helvijs Adams, elektronikas pulciņa dalībnieks, izveidoja video, kas iepazīstina ar pulciņu.

 

Atgādinām, ka pulciņš piedalījās Starptautiskā izglītības foruma „Skola digitālajā laikmetā”, kas notika 2015.gada 13. martā radošajā nedēļā radi!2015 b/a “Turība” (organizē UNESCO LNK). Forumā pulciņa dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar savu darbību stendā „Elektronika un robotika Talsu Valsts ģimnāzijā”.
Tāpat pulciņš sadarbojas ar Ventspils augstskolu, un jaunieši 2015. gada pavasarī apmeklēja VeA fizikas un elektronikas laboratorijas.
Bet šī mācību gada sākumā pulciņš savu darbību reklamēja arī citās novada skolās, aicinot iesaistīties. Rezultātā – pulciņā darbojas arī skolēni no Pastendes pamatskolas un no Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas.
Toties turpmāk sadarbībā ar VeA plānojam uzsākt arī Jauno elektroniķu skolu (JES), lai palašinātu iespējas jauniešiem tikties ar šīs jomas speciālistiem augstskolā, rūpnīcās.

Sakām paldies LETERA par atbalstu, tas dos iespēju darībā izmantot dažādus nepieciešamus materiālus! Materiālo atbalstu plānots izmantot robotikas attīstīšanai un ar to saistītu projektu fiziskai realizācijai, kā arī instrumentu, lodēšanas piederumu un papildu komponentu materiālās bāzes nodrošināšanai praktiskai darbībai.

Ar citu projekta dalībnieku video var iepazīties šeit.


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

elektronika