Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

8 ģimnāzistu dalība zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konferencē 17.04.2023 23:21

Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konferencē Talsu Valsts ģimnāziju pārstāvēja 8 ģimnāzisti:

Ralfs Jānis Širmans dabaszinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja I.Ventiņa),

Agnese Imandra Rozenberga dabaszinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja I.Ventiņa),

Aleksandra Māra Tarlapa dabaszinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja I.Ventiņa),

Kate Cela sociālo zinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja I.Smildzēja),

Kristiāna Paula Eglīte sociālo zinātņu nozarē (ZPD darba vadītājs S.Zariņš),

Aleksis Leperts sociālo zinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja M.Ūdre),

Mikus Krastiņš mākslas un humnanitāro zinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja A.Grūbe),

Estere Paula Pluģe mākslas un humnanitāro zinātņu nozarē (ZPD darba vadītāja A.Grūbe).

 

Konferences laureāti ir

Kate Cela - I pakāpes diploms,

Aleksandra Māra Tarlapa - III pakāpes diploms,

Agnese Imandra Rozenberga - III pakāpes diploms,

Kristiāna Paula Eglīte - III pakāpes diploms.

 

Īpašs nopelns Aleksandrai Mārai Tarlapai - viņa septembrī būs viena no 8 darbu autoriem, kas šogad pārstāvēs Latviju starptautiskajā zinātniskās pētniecības konkursā Briselē. Apsveicam un lepojamies!

 

Jaunieši arī saņēma specbalvas - gan budžeta vietu atbilstošā studiju virzienā, gan izglītojošu sadarbību ar zinātniskajiem institūtiem.

 

Zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konferencē no 238 valsts konferencei izvirzītajiem pētniecības darbiem apbalvoti 109 darbi. Ar I pakāpes diplomu godalgoti 29 skolēni, II pakāpes diplomu saņēma 40 skolēni, savukārt III pakāpes diplomu – 59 skolēni.

 

Talsu Valsts ģimnāzijā 2022./2023.m.g. 33 skolēni izstrādāja 31 zinātniski pētniecisko darbu. Kurzemes reģiona konferencē ģimnāzisti prezentēja 28 darbus, 26 kļūstot par konferences laureātiem un 2 saņemot pateicības. Valsts konferencē piedalījās 8 autori, 4 kļūstot par konferences laureātiem.

 

Talsu Valsts ģimnāzijā esam pārliecināti, ka ieguldītais darbs un resursi, katram vidusskolēnam izstrādājot vienu zinātniski pētniecisko darbu, ir nozīmīgs ieguldījums topošā studenta akadēmisko zināšanu paplašināšanā, visu caurviju prasmju, īpaši kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, pašvadītās mācīšanās, sadarbības un digitālās pratības, praktiskā nostiprināšanā, kā arī emocionālās inteliģences pilnveidošanā - spējā motivēt sevi darbībai, neatkāpties grūtību priekšā, spējā apvaldīt nepacietību un negaidīt tūlītējus panākumus, tajā pašā laikā neatsakoties no cerības. 

 

Priecājamies un novērtējam katra skolēna sasniegumus! Sakām lielu paldies visiem ZPD vadītājiem par ieguldīto darbu, atbalstot un konsultējot jauniešus!


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konferencē


Atslēgvārdi

ZPD 2023, ZPD valsts konference, ZPD valsts 47. konference