Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Olimpiāde informātikā 5., 7. klasēm 22.11.2008 10:39

Talsu rajona informātikas 4. olimpiādes nolikums


 
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas informātikā, radīt papildu stimulus informātikas apguvei,
1.2. aktivizēt ārpusstundu darbu;
1.3. salīdzināt Talsu rajona vispārizglītojošo skolu 5. – 7. klašu skolēnu zināšanas un prasmes informātikā.
2. Olimpiādes norise:
2.1. I posms – skolas olimpiāde:
skolas olimpiādē var piedalīties ikviens vispārizglītojošās skolas 5. – 7. klases skolēns, kurš apgūst informātikas kursu pamatizglītībā pēc standarta prasībām,
skolas olimpiādi organizē skolas informātikas skolotājs;
uz rajona olimpiādi tiek izvirzīts 1 skolēns no katras klašu grupas (respektīvi, 1 skolēns no 5.klases, 1 skolēns no 6.klases, 1 skolēns no 7.klases), kuri II. posma rajona olimpiādē veido vienu komandu.
2.2. II posms – rajona olimpiāde:
dalībnieki: 5.–7. klases skolēni;
rajona olimpiādē piedalās I posma labākais skolēns attiecīgajā klašu grupā, respektīvi, kopā 3 skolēni no skolas, kuri veido komandu - 1 skolēns no 5.klases, 1 skolēns no 6.klases, 1 skolēns no 7.klases.
II posma dalībniekus pieteikt līdz 2009. gada 20. februārim informātikas skolotāju MA vadītājai Lienei Katlapai elektroniski – katlapa25@inbox.lv, iesūtot skolēnu vārdu un uzvārdu, skolas nosaukums, informātikas skolotāja vārds un uzvārds, kā arī mājas darbu GIF formātā līdz 1.minūtei.
norises laiks: 2009. gada 31.marts Talsu 2.vidusskolā;
rajona olimpiādi organizē Talsu rajona informātikas skolotāju metodiskās apvienības darba grupa;
olimpiādes dienā Talsu rajona informātikas skolotāji palīdz organizēt rajona olimpiādes norisi;
notiek komandu sacensības;
komandai veicot dažādus olimpiādes uzdevumus darba „stacijās”, kurus sastāda metodiskās apvienības darba grupa; rajona olimpiādes ilgums: viena diena » 5 astronomiskās stundas.


3. Olimpiādes saturs:
3.1. Vizītkarte:
mājas darbs- izveidot animācijas datni GIF formātā līdz 1. minūtei, kas iesūtīts līdz 20.februārim.
skolas komanda prezentē iesūtīto mājas darbu, iepazīstinot ar sevi un savu skolu.
3.2. Dot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar IKT vēsturi.
3.3. Salikt puzli, izmantojot datoru.
3.4. Testa izpilde par jautājumiem, kas saistīti ar lietotnēm (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Paint).
3.5. Praktiskais uzdevums, saliekot nepabeigtos teikumus un savienojot saderīgos (saīsinājumi, taustiņu kombinācijas, definīcijas, jēdzienu skaidrojumi, attēli) .
3.6. Nosaukt konkrētas aparatūras detaļas.
4. Informāciju par rajona olimpiādes II posma organizēšanu un norisi varat iegūt rakstot uz elektronisko pastu katlapa25@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29160503 – Liene Katlapa .

Ieteicamie interneta resursi, gatavojoties lietišķās informātikas olimpiādei:

http://www.liis.lv/mspamati/ - Datorzinību pamati. - Dukulis Ilmārs, Gultniece Iveta, Ivane Aina, Kuriloviča Laila, Pārups Lauris, Vēzis Viesturs, Žodziņa Arta, Viļums Raimonds, 2001
http://www.liis.lv/mspamati/ - ECDL prasības 1.modulis
http://www.ima.jrp.lv/
http://informatika.liis.lv/
http://www.liis.lv/sktehves/index.htm
* „Dits” – testa programma
* pasakas.net (Puzle)
* cita Jums zināma un pieejama literatūrā, kurās ir atrodamas dotās tēmas.