Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

„Skolas stāsti” 22.11.2008 10:21

 

Skolēnu pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konkursa
„Skolas stāsti”
nolikums
2008./2009.m.g.

 • Konkurss ir vērsts uz visu skolas darbā iesaistīto cilvēku – skolas vadības, skolēnu, pedagogu, skolēnu vecāku – sadarbību skolas vēstures apzināšanā.
  Konkurss:
  1) radīs iespēju skolēniem pašiem būt aktīviem skolas vēstures pētniekiem un veidotājiem
  2) rosinās skolēnus uzņemties atbildību par savu darbību,
  3) pilnveidos prasmes komandu darbā un komunikācijā,
 • Konkursa organizētājs – skolas dome.
 • Konkursa mērķis – rosināt skolēnus iepazīt un izzināt Talsu Valsts ģimnāzijas vēsturi.
 • Konkursa uzdevumi.
  1) izzināt, kā skolēna ģimenes locekļi bijuši saistīti ar Talsu Valsts ģimnāziju;
  2) veidot stāstu (pētniecisko darbu) par ģimenes locekļu, kā arī citu ģimnāzijas absolventu skolas laiku, fiksējot atmiņas par skolas dzīvi, skolotājiem u.tml.;
  3) izstrādāt mākslinieciskās jaunrades darbu (literāru, vizuālu, muzikālu u.c.), kas atspoguļo skolas vēsturi un / vai ikdienu un / vai rada tuvākas un tālākas ģimnāzijas nākotnes vīziju un kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolas vēsturē.
 • Rezultāts: pētnieciskas darbs, kolāža, videoprojekts, videomontāža, fotomontāža, vizuālas prezentācijas, hronika, makets, literāra kompozīcija, lit. jaunrades darbs (proza, dzeja u.c.), muzikāls jaunrades darbs u.c.
 • Konkursa dalībnieki.
  Talsu 2. pamatskolas 5. – 6. klašu skolēni.
  Talsu Valsts ģimnāzijas 7. - 12. klašu skolēni.
 • Projekta konkursa norises laiks.
  Pieteikuma iesniegšana – 03.12.2008. (aizpildot pieteikuma veidlapu, iesniegt I.Kļaviņai)
  Konkursa darbu iesniegšana – 23.03.2009.
 • Projektu konkursa izvērtējums un noslēgums.
  Iesniegtos darbus vērtēs skolas domes izvirzīta un apstiprināta žūrija.
  Konkursa dalībnieki tiks vērtēti 3 klašu grupās: 5.- 6., 7. - 9. un 10. – 12. klašu skolēnu darbi
 • Balvu fonds.
  Katrai klašu grupai – 100 Ls
  Speciālā balva aktīvākai klasei (5. - 6. // 7. – 12.) (t.i., klasei, kura iesniedz skaitliski visvairāk kvalitatīvus darbus) – finansiāls atbalsts mācību ekskursijai uz Rīgu.

Skolas dome

Konkursa nolikums izstrādāts un apstiprināts Skolas domē 22.10.2008.
 

....................  klases pieteikums konkursam „Skolas stāsti”

Klases audzinātājs ..................................

Skolēna vārds, uzvārds Tēma  Darba forma  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Klases audzinātājs                                                          paraksts


................ (datums)