Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolas domes pirmā sēde 04.12.2007 22:36

        Vecāku dienas ievaros, kā katru gadu, tika izvirzīti pārstāvji no skolotāju, skolēnu un vecāku vidus, kuri šogad pārstāvēs gan skolas, gan skolotāju, gan skolēnu, gan vecāku intereses skolas domē, aktīvi darbojoties, ar savām idejām un ierosinājumiem, palīdzot organizēt skolas darbu, veicinot savstarpēju sadarbību un skolas attīstības dinamiku.
        4. decembrī notika pirmā skolas domes sēde, kurā tika izvirzītas skolas domes darbības prioritātes 2007./2008.māc.g. Par skolas domes priekšsēdētāju tika izvirzīts Santo Gēgermanis.
        Gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki aktīvi iesaistījās diskusijās un grupu darbā, kurā bija jāizvirza prioritātes, pie kuru aktualizēšanas būtu jāstrādā šajā mācību gadā.
        Skolas domes nākošā tikšanās notiks 19.decembrī, plkst 17:00, 213.kab.