Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Mana valoda ir mans gods 08.10.2008 11:10

Par dalību literāro darbu konkursā „ Mana valoda ir mans gods” 

        Lai popularizētu latviešu valodu, celtu valodas prestižu un veicinātu nacionālo pašapziņu, Valsts valodas aģentūra no 2008. gada 12. maijam līdz 12. septembrim organizēja konkursu 5. – 12. klašu skolēniem Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. Konkursā piedalījās arī Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a skolēni. Labākie darbi no katras skolas, kā nolikumā norādīts, tika aizsūtīti žūrijas vērtējumam. No visiem iesūtītajiem darbiem Rīgā tika izvēlēti 9 uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot 3 labāko darbu autorus. Uz Eiropas Valodu dienas noslēguma pasākumu un balvu pasniegšanu 2008. gada 27. septembrī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā tika uzaicināts 11.a klases skolnieks Jānis Lakševics. Viņa eseja 10. – 12. klašu grupā atzinīgi novērtēta ar Diplomu un piemiņas balvām., bet 11.a klases skolnieces Monta Elstiņa, Anna Japiņa, Madara Gedrovica, Marta Vilka saņēma Atzinības rakstu par veiksmīgu dalību konkursā. Apsveicam!

Latviešu valodas skolotāja M. Spicberga