Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Noslēdzies projekts 13.11.2007 16:58

       Talsu Valsts ģimnāzija sistemātiski un aktīvi darbojas dažādos projektos. 2006. gada rudenī skola piedalījās Eiropas sociālā fonda atklātā projekta konkursā un rada iespēju īstenot divus projektus - „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” un „Profesionālās orientācijas pasākumi Talsu Valsts ģimnāzijā”. Projektus finansē Eiropas Savienība. Šī gada oktobrī noslēdzās abu projektu aktivitātes, kas saistītas ar mērķauditoriju – skolēniem un skolotājiem, bet projekta administrēšanas darbs turpinās - novembrī projekta vadības komanda apkopo, analizē un izvērtē projekta rezultātus, kā arī sagatavo finanšu un saturiskās atskaites.   
Projekta „Profesionālās orientācijas pasākumi Talsu Valsts ģimnāzijā” ietvaros pirms skolēnu brīvdienām, 18. oktobrī, tika organizēta radoša klases stunda gan Talsu Valsts ģimnāzijas skolēniem, gan Talsu 2. pamatskolas skolēniem. Pamatskolas klašu skolēni, radoši darbojoties grupās, iepazinās ar dažādu profesionālo jomu specifiku, veidoja savas iespējamās nākotnes profesijas „koku”, atklājot, kādas zināšanas, spējas un prasmes, un personības rakstura īpašības nepieciešamas, lai būtu veiksmīgi izvēlētajā profesijā. Ģimnāzijas klašu skolēni, sadaloties interešu grupās, veidoja reklāmu un vizītkartes uzņēmumiem, kuru darbības jomas sasaucas ar skolēnu interesēm vai talantiem, tikās ar raidījuma „Kurp dodies?” sižetu veidotājiem, biznesa augstskolas „Turība” studentiem.
Projektu darbībā nozīmīgi ir sasniegtie rezultāti. Viens no minētā projekta rezultātiem ir Talsu Valsts ģimnāzijā karjeras izglītības centrs. Tā sniegtos pakalpojumus piedāvājam izmantot arī citām Talsu pilsētas un rajona izglītības iestādēm.  
Projektā „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” kopā darbojās desmit Talsu pilsētas un rajona izglītības iestādes – Talsu pamatskola, Talsu 2. vidusskola, Talsu 2. pamatskola, Sabiles vidusskola, Rojas vidusskola, Dundagas vidusskola, Laucienes pamatskola, Pastendes pamatskola, Virbu pamatskola un Talsu Valsts ģimnāzija. Skolēnu brīvdienas ir tas laiks, kad mācās pedagogi. Tādēļ 24. un 25. oktobrī tika organizētas pēdējās projektā plānotās nodarbības dalībskolu pedagogiem. Nodarbības par nozīmīgiem jautājumiem un aktualitātēm zinātniski pētnieciskajā darbā vadīja Talsu Valsts ģimnāzijas direktore I. Raituma un Daugavpils universitātes profesors H. Soms.
25. oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā tika organizēts projekta noslēguma pasākums – reģionāla izglītības konference. Tajā piedalījās Talsu pilsētas un rajonu pašvaldību pārstāvji un izglītības darba speciālisti, Kurzemes novada izglītības pārvalžu pārstāvji, pedagogi no citām valsts ģimnāzijām, republikas skolām un Talsu rajona skolām un, protams, projekta dalībskolu pedagogi.
Konferences dalībniekus uzrunāja Talsu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lācarus, apstiprinot to, ka izglītība ir nozīmīga pašvaldības darbības joma. Paldies par ieguldīto darbu sadarbības veicināšanā un pedagoģiskās pieredzes popularizēšanā starp rajona izglītības skolām teica Talsu rajona Izglītības pārvaldes vadītāja I.Veismane. Turpinājumā sekoja projekta „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” darbības un sasniegto rezultātu prezentācija. Konferences dalībniekiem bija iespējams piedalīties mūsdienīgas mācīšanas un mācīšanās mācību stundā kā skolēniem, izmantojot jaunāko metodiku, mācību līdzekļus un tehnoloģijas. Bet noslēgumā tika akcentēta skolu darbība izglītības pārmaiņu procesā. Konferenci papildināja izstāde, kas atklāja skolēnu un pedagogu zinātniski pētniecisko un radošo darbību mācību procesā.
Talsu Valsts ģimnāzija saka lielu paldies visām projekta dalībskolām, projekta sadarbības partnerim, Talsu rajona izglītības pārvaldei, un visiem, kas atbalstīja skolu abu projektu īstenošanas laikā.  
Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja asistente.