Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konference 22.04.2008 10:54

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konference

 „Jaunieši savai pašvaldībai”2008. gada 17. aprīlis

 

     Lai nodrošinātu sadarbību starp Valsts ģimnāzijas un  pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un  iestādēm un veicinātu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības saistību ar pašvaldības iestāžu reālajām vajadzībām, Talsu Valsts ģimnāzija aicina  piedāvāt aktuālās tēmas skolēnu pētnieciskajai darbībai.
   
Skolēniem tā ir iespēja noskaidrot iestādes darba specifiku, gūt priekšstatus par dažādām profesijām un karjeras iespējām, iesaistīties novadpētniecībā, pašvaldībā eksistējošu problēmu izzināšanā un risināšanā, sabiedrības viedokļu izzināšanā , pilnveidot sociālās prasmes un dot ieguldījumu pašvaldībai.

 Pašvaldību vadītāju , nozaru speciālistu darba grupu prezentāciju kopsavilkums.

 Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības, izstrādāto darbu  un to  prezentācijās saskatītās stiprās puses- 

 

 • ir laba pieredze pētījumu veikšanā, iemaņas zinātnisku darbu noformēšanā ( pat augstskolu  kursa, bakalaura darbu līmenī u.t.t.), prezentēšanā,
 • veiksmīga sadarbība ar citu skolu un citu iestāžu pārstāvjiem,
 • iespējas skolēniem gūt ieskata jomās, par kurām līdz šim nebija saskāries, ar kurām varētu saistīt tālāko karjeru u.tml.,
 • ļoti interesantas un daudzveidīgas tēmas dažādās jomās,
 • darbu autoriem augsts prezentācijas līmenis,
 • daudzveidīga un kvalitatīva pētniecisko metožu izmantošana,
 • process un rezultāti rosina sabiedrisko domu pašvaldībās,
 • darbi un idejas praktiski izmantojamas, liela pielietojamība,
 • neformāli izglītojošs ( saskarsmes, sadarbības prasmes utt.),
 • pētījumu turpinājuma iespējamība,
 • darbi ir noderīgi pašvaldībai,
 • pasākumi kā laba pieredzes apmaiņa starp skolām zin. darbu izstrādē,
 • kvalitatīva konferences lasījumu organizācija.

II. Skolēnu- pedagogu – pašvaldības motivācija skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības attīstībā.  

 

 • Sadarbību veicinātu un procesa efektivitāti nodrošinātu skolēnu spējām atbilstoši pašvaldības pasūtījumi- pētījumu veikšana.
 • Jauniešiem iespēja izzināt pašvaldības funkcijas, administrējošo darbu u.c. jautājumi, kā rezultātā mainās attieksme, izpratne par pašvaldību darbu kopumā.
 • Motivācija skolā- skola ir pašvaldības daļa, skolēni iegūst apliecinājumu, cik viņi ir nozīmīgi pašvaldībai, savas vides izziņā.
 • Pašvaldības motivāciju veido iespēja iegūt padziļinātu informāciju par sabiedrības viedokli dažādās problēmsituācijās, iespēja iegūt jaunu  redzējumu uz lietām, iepazīt jauniešus, viņu  intereses, spējas.
 • Pašvaldība novērtē jauniešus, kā vērā ņemamu sabiedrības daļu.
 • Pašvaldībai iespēja ieinteresēt jauniešus savas pašvaldības attīstībā, nākotnē – iespējams piesaistīt, nepazaudēt jauniešus.

   III. Iespējas turpmākai sadarbībai skolēnu zinātniski pētnieciskā procesa pilnveidei skolās-   

 

 

 • mācīt, rosināt  skolēniem- autoriem apzināties atbilstību par rakstīto un publicitātei pakļauto tekstu,
 • skolām domāt par pašvaldību vadītāju un speciālistu iepazīstināšanu gan darba procesā, gan ar rezultātu,
 • iesaistīt vietējās pašvaldības, iestādes, uzņēmumus pētījuma tēmu piedāvāšanā,
 • savlaicīgs tēmu piedāvājums no pašvaldības u.c.,
 • iepazīstināt ar darbiem/pētījumiem plašāku sabiedrību- vairāki eksperti/mājas lapās/ aicināt prezentēt- deputātiem u.c. sabiedrību,
 • nodrošināt darbu pieejamību sabiedrībai, publicitāti (bibliotēkās, Interneta mājas lapās, skolu un pašvaldību muzejos u.c. ).
 

Apkopoja

K.Šetlere

                 ZPD konferenci fotoattēlos skat. attēlu galerijā.