Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Turpinās olimpiādes 01.02.2012 17:22

Februāris ir viens no aktīvākajiem mācību priekšmetu olimpiāžu mēnešiem. Jauniešiem dalība olimpiādē ir gan iespēja, gan gods. Mēs lepojamies ar katru skolēnu, kurš pieņem izaicinājumu un piedalās skolas, novada un valsts olimpiādē. Sveicam:
Renāti Nagobadi (9.b) un Sandru Grundštoku (12.a), kas ar labiem panākumiem un gandarījumu par paveikto atgriezās no valsts olimpiādes bioloģijā;
Sandru Bogušu (12.a) ar iegūto 1. vietu, Robertu Skadiņu (11.b) ar iegūto atzinību, Justīni Leitarti (12.d) ar veiksmīgu dalību Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu (tālāk "novadu") 10.-12.klašu krievu valodas olimpiādē;
Artūru Himiču (12.d) ar iegūto 2. vietu, Kalvi Pētersonu (12.a) un Alvi Blesu (12.c) ar labiem panākumiem novadu vēstures olimpiādē.
Lai veicas arī turpmāk!

Pievienotie attēli