Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Teiksim paldies! 17.11.2011 10:33

Šodien, 17. novembrī, svētku koncertā "Svētī debesīs šo zemi" sveiksim un teiksim paldies


matemātikas skolotājai Mārītei Erķenai par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību 30 darba gados Talsu Valsts ģimnāzijā,


sporta skolotājam Georgam Lukjanovičam par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību 40 darba gados Talsu Valsts ģimnāzijā.

Pasniegsim ģimnāzijas Atzinības rakstu mūsu bijušajai skolotājai, Talsu novada muzeja speciālistei Maijai Zimelei par radošu sadarbību ar Talsu Valsts ģimnāziju un ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā.

 

Sveiksim mūsu skolas tehnisko darbinieci Ināru Sproģi skaistajā dzīves jubilejā.


 

Sirsnīgi sveicam!