Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Darbu noformēšanas nosacījumi 31.03.2008 15:19

SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI!

       SADAĻĀ "STUNDU SARAKSTS " IR IEVIETOTS FAILS, KURĀ MS WORD DOKUMENTĀ APRAKSTĪTI PAMATNOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO, RAKSTOT UN NOFORMĒJOT ZINĀTNISKI PĒTNIECISKOS DARBUS, REFERĀTUS, KĀ ARĪ JEBKURUS CITUS DARBUS, KURUS SKOLĒNS RAKSTA DATORRAKSTĀ SAVĀ MĀCĪBU PROCESĀ. FAILĀ PIEEJAMS ARĪ TITULLAPAS PARAUGS. SĪKĀKAS DARBU NOFORMĒŠANAS NIANSES SKAIDROJIET PIE KONKRĒTĀ DARBA VADĪTĀJA, PRIEKŠMETA SKOLOTĀJA.