Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Ģimnāzija - UNESCO ASP 17.10.2011 13:21

12. oktobrī ar konferenci „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā” noslēdzās UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) 2008. – 2011. gada posms, kurā aktīvi līdzdarbojās arī Talsu Valsts ģimnāzija. Konference norisinājās viesnīcā „Maritim Park Hotel Rīga” un ģimnāziju tajā pārstāvēja direktors G. Sebris, kā arī skolotāji S. Dāvidsone, A. Grūbe. Ģimnāzija kā projekta skola aicināja uz konferenci arī Talsu novada pārstāvjus – Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci izglītības un sociālajos jautājumos I. Krišāni, izglītības pārvaldes metodiķi V. Ozolu.  
Konferencē ASP dalībskolas iepazīstināja klātesošos ar savu labo praksi un pieredzi, kas bija ieguvums visiem dalībniekiem. Talsu Valsts ģimnāzijas pārstāvji prezentēja projektu „Cilvēktiesību un tolerances jautājumiem veltītas aktivitātes izglītības iestādēs”. Īpašs paldies par projekta aktivitāšu prezentāciju skolotājai Antrai Gŗubei! Ģimnāzija, kā arī citas projekta dalībskolas, saņēma pateicības rakstu par ieguldījumu UNESCO ASP darbā. Gaidīsim UNESCO piedāvājumus un, ņemot vērā projektā gūto pieredzi, iesaistīsimies arī nākamajās projekta aktivitātēs!