Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD tradīcijas 26.03.2008 11:28

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Talsu Valsts ģimnāzijā

Nu jau tradicionāli devīto gadu pēc kārtas marts Talsu Valsts ģimnāzijā sākas ar pozitīvu darba drudzi – ģimnāzijas klašu skolēni nodod savus zinātniski pētnieciskos darbus un gatavojas to prezentācijai. Arī šogad 10. martā mūsu skolā notika zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Šī diena visnozīmīgākā, protams, ir skolēniem - darbu autoriem un pedagogiem – darbu vadītājiem, jo viņiem ne tikai jāparāda ieguldītais darbs un tā rezultāts, bet arī jāsaņem novērtējums. Bet šī diena ir nozīmīga arī tiem skolēniem, kas piedalās lasījumos kā klausītāji. Viņiem šī ir mācību diena par to, kā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, kā to noformēt un pēc tam arī prezentēt. 10. martā 64 skolēni savus darbus prezentēja 6 sekcijās:

- humanitārās zinības ( valodniecība, mākslas zinātnes, kultoroloģija, pedagoģija, psiholoģija);

- sociālās zinātnes ( ekonomika, informātika, socioloģija);

- saociālās zinātnes ( vēsture, filozofija);

- sociālās zinātnes (politoloģija, tieslietas);

- dabaszinātnes (zemeszinātne, ķīmija);

- veselības zinātnes un bioloģija.

Darbu prezentāciju klausījās, vēroja un vērtēja ekspertu komisijas, ko veidoja gan Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi, gan pieaicinātie viesi – savas jomas speciālisti, gan skolas domes vecāku pārstāvji. Ekspertu komisijas darbu vadīja Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi. Skolas vadība vēlreiz saka paldies visiem ekspertiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā.
Daļai skolēnu prezentācija bija noslēgums kādam darba posmam, bet vairāki skolēni vēl turpina savu darbu un gatavojas zinātnisko darbu lasījumiem rajonā, kas notiks 20. martā Talsu Valsts ģimnāzijā. 18. aprīlī vairāki skolēni savu darbu varēs rādīt arī Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas rīkotajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā, lai cīnītos par Gudrības pūci. Vēlam viņiem veiksmi un gūt iespēju savu darbu prezentēt arī valsts līmenī.