Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Uzņemšana turpinās 16.06.2011 10:05

Uzņemšana 10. klasē 2011./2012.m.g.


      Talsu Valsts ģimnāzija uzņem izglītojamos 10. klasēs 2011./2012. mācību gadam ģimnāzijas realizētajās vispārējās vidējās izglītības programmās katru darba dienu no 9:00 - 15:00

Ģimnāzija piedāvā kvalitatīvas, konkurētspējīgas vispārējās vidējās izglītības programmas –

·        Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP;

·        Humanitārā un sociālā virziena IP;

·        Profesionāli orientēta komerczinību virziena IP;

·        Vispārizglītojošo IP ar vispārizglītojošo ( A) virzienu un komerczinību ( B) virzienu;

Uzņemšanas komisija dokumentus izskata un paziņo rezultātus

!!!!13. jūnijā pl. 15.00 skolēnu un vecāku sapulcē skolas zālē!!!!

 

Nepieciešamie dokumenti

·        Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts

·        Iesniegums – līgums uz skolas veidlapas, aizpilda skolā

·        Curriculum – CV uz skolas veidlapas, aizpilda skolā

·        Personu apliecinoša dokumenta kopija

·        Medicīnas dokumenti(profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta)

·        1 fotogrāfija(3x4cm)

Informācija – tālr. 3291765 (lietvedība)

Izglītības programmas(faili lejuplādei)

  • Vispārizglītojošā virziena programma

 

  • Profesionāli orientētā virziena programma

 

  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma

  • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma