Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD reģionā/valstī 22.03.2011 14:00

 

Uz reģiona konferenci 19.03.2011. Liepājā izvirzītie skolēnu zpd un Kurzemes reģiona ekspertu komisijas izvirzītie

uz valsts zpd konferenci Rīgā 15.-16.aprīlī

 

 Kulturoloģija

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Kulturoloģija

Psiholoģija

1.

12.b

E. Vītola, J. Zvirgzdiņa

(L. Sokolova) uz valsts konf.

Sabiles Vīna svētku izpēte

3.v.

 

2.

11.c

I. Liepiņa

(K. Leimane)

Talsu Svētās Trijādības baznīca un pareizticīgo draudze laika posmā no 19.gs. līdz mūsdienām

Atz

 

Zemes zinātne, vides zinātne, pedagoģija

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Zemes zinātne

Vides zinātne

Pedagoģija

3.

12.a

L. Vīnzarāja, M. Šteinberga

(A. Stāmere) uz valsts konf.

Kultūrvēsturiskās ainavas izmaiņas Talsos teritorijā starp Brīvības ielu un Talsu ezeru 20. gs.

2.v.

 

 

4.

12.b

R. Pasāta

(A. Rituma)

Notekūdeņu attīrīšana

 

nepiedal

 

5.

11.a

A. Beķere

(A. Stāmere) uz valsts konf.

Lielsalas purvs un tā saimnieciskā izmantošana

3.v.

 

 

6.

12.c

A. Ignatjeva

(I. Raituma)

6 gadus veco bērnu sagatavotība 1. klasei Talsos

 

 

piedal

7.

12.b

I. Dragune, D. Vāne

(G. Ernstsone)

Informatīvi komunikatīvo tehnoloģiju izmantošana divdabja un divdabja teicienu apguvē latviešu valodas stundās 8. klasē

 

 

nepiedal

8.

 

11.a

I. Krotova

(I. Raituma) uz valsts

Videi draudzīgas domāšanas veidošanas iespējas

 

1/2v.

 

 

Vēsture, politoloģija, socioloģija, tieslietas

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Vēsture (kultūrvēstur. mantojums)

Politoloģija

Socioloģija

Tieslietas

9.

12.a

G. Reinis
(A. Grūbe) uz valsts konf.

Nogales pils nozīme apkārtnes cilvēku dzīvē no 17. -21. gs.

1.v.

 

 

 

10.

12.a

K. Riekstiņš, S. Zvirgzdiņš

(A. Grūbe)

Sporta attīstība Talsu rajonā no 1979.līdz 1980. gadam

nepied.

 

 

 

11.

12.c

M. Vīgants, R. Znotiņš

(A. Raitums)

Rīgas „Dinamo” toreiz un tagad

pied.

 

 

 

12.

12.b

R. Grahoļskis, M. Sproģis

(A. Grūbe)

Politiskās apvienības „Par labu Latviju” reklāma 10. Saeimas vēlēšanās

 

2.v

 

 

13.

11.d

J. Leitarte

(I. Petuško) uz valsts konf.

Dzimuma līdztiesības atspoguļojums laikrakstā „Latvijas Avīze”

 

 

1.v.

 

14.

11.d

M. Bērziņa

(A. Grūbe) uz valsts

Apsūdzētāja pieprasīto un Talsu tiesas piespriesto sodu salīdzinājums krimināllietās

 

 

 

2.v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķīmija, fizika, ekonomika

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Ķīmija

Fizika

Ekonomika

15.

12.a

11.a

V. Bidzāns,

E. Brūvers

(O. Gūtmanis) uz valsts konf.

Māla granulu izmantošana ar krāsvielām piesārņota ūdens attīrīšanai

3.v.

 

 

16.

12.a

12.c

M. Valberga, L. Jumeja

(O. Gūtmanis) uz valsts konf.

Peroksīdskaitļa izmaiņas pārtikas eļļās uzglabāšanas un cepšanas procesā

1.v.

 

 

17.

12.c

S. Vasermane, S. Vēvere

(O. Gūtmanis)

Hidroksimetilfurfurola (HMF) saturs konditorejas izstrādājumos

pied.

 

 

18.

12.a

R. Boters, A. Ciemleja

(I. Fokerots) uz valsts konf.

Saplākšņa mehānisko īpašību salīdzinājums ar citiem koka materiāliem

 

1.v

 

19.

12.b

E. Freiberga

(I. Raituma) uz valsts

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā ietekme uz iedzīvotājiem

 

 

3.v.

20.

12.b

S. Tukiša

( I. Sebre) uz valsts konf.

Kredīti un to aktualitāte Talsu novadā

 

 

3.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioloģija, veselības zinātne

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāju vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Veselības zinātne

Bioloģija

21.

12.c

M. Klabe, K. Gaidule

(I. Petuško) uz valsts konf.

Talsu pilsētas jauniešu iesaistīšanās asins donoru kustībā

4.v.

 

Sagatavoja M. Spicberga

19.03.2011.